Skip to main content
Luiza Stefan portrait

Luiza Stefan

Romania
Speaks English, French, Romanian
Certified Trainer since 2022

The Nonviolent Communication journey started in my heart long before being aware of its name. It started as a longing for kindness, compassion, peace, equality, care, beauty, play, and humor when I was a child and an adolescent. After becoming a counselor in 2007, I discovered Marshall Rosenberg and began to follow the first Romanian Certified Trainer - Monica Reu. She was and is an important person in my journey who encouraged me in 2018 to become a Certified Trainer, and through her, I met Gina Lawrie, who was my assessor.

For both of them, I feel gratitude and joy; they inspired and sustained me on my way. I use Nonviolent Communication in my inner search for authenticity, self-compassion, and healing, and I integrate it daily in my professional life as a Person-Centered psychotherapist. My dream is to bring awareness of NVC spirituality in my field of psychologists and counselors and to create a community related to the Person-Centered approach where NVC can have its recognition and place.

Trainer's primary language

Călătoria Comunicării Nonviolente a început în inima mea cu mult înainte de a fi conștient de numele ei. A început ca un dor de bunătate, compasiune, pace, egalitate, grijă, frumusețe, joacă și umor când eram copil și adolescent. După ce am devenit consilier în 2007, l-am descoperit pe Marshall Rosenberg și am început să-l urmăresc pe primul Trainer Român certificat - Monica Reu. Ea a fost și este o persoană importantă în călătoria mea care m-a încurajat în 2018 să devin Certified Trainer, iar prin ea, am cunoscut-o pe Gina Lawrie, care a fost evaluatorul meu.

Pentru amândoi, simt recunoștință și bucurie; m-au inspirat și susținut pe drumul meu. Folosesc Comunicarea Nonviolentă în căutarea mea interioară a autenticității, a autocompasiunii și a vindecării și o integrez zilnic în viața mea profesională ca psihoterapeut centrat pe persoană. Visul meu este să aduc conștientizarea spiritualității NVC în domeniul meu de psihologi și consilieri și să creez o comunitate legată de abordarea centrată pe persoană, unde NVC își poate avea recunoașterea și locul.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Counseling & Coaching
  • General
  • Mind-Body-Spirit

Contact Luiza Stefan