Skip to main content
Jenny Giezeman portrait

Jenny Giezeman

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2013

From an early age I have been interested in what drives people and want to contribute to their well-being. As a child I mainly did this by 'being sweet, nice and kind'. Later I started studying psychology (System Thinking, Gestallt, RET and Transactional Analysis) and later on Connecting Communication.

For me, this was 'the missing link', which I now realized I had been looking for all my life. Bringing people into contact with what really matters to them leads to greater self-acceptance, gentleness and direction, which can also create space to approach relationships differently. Verbinding Communicatie has also brought me this wealth and I would like to share this with others. I was fortunate to meet Marshall Rosenberg in 2006 and have been a certified international Nonviolent Communication trainer since 2013.

I studied Marketing Management in Rotterdam. Before I became an independent entrepreneur (2000), I spent more than 10 years as an international manager at 3M Netherlands, where I was responsible for business-to-business and government markets. From Jenny Giezeman Coaching and Leadership, I guide organizations that want to develop an organizational culture based on respect, ownership, honest communication, results-oriented and involvement. I also train HR managers, consultants and trainers to become professional coaches.

I am also active in establishing the 'Center for Connecting Communication' in Belgium. Within CVC I work with experts from various fields (police, justice, healthcare, etc.) based on a shared desire to have a real impact. To help our society evolve into a society with respect and space for everyone, my big dream.

Trainer's primary language

Van jongsaf aan ben ik geïnteresseerd in wat mensen drijft en wil ik bijdragen aan hun welzijn. Als kind deed ik dat vooral door ‘lief, leuk en aardig te zijn’. Later ben ik me gaan verdiepen in psychologie (Systeemdenken, Gestallt, RET en Transactionele Analyse) en nog later in Verbindende Communicatie.

Dit was voor mij ‘the missing link’, waar ik – me nu realiserend – mijn leven lang naar gezocht had. Mensen in contact brengen met wat er voor hen werkelijk toe doet, leidt tot een grotere zelfacceptatie, mildheid en richting, waardoor er ook ruimte kan ontstaan om anders in relaties te gaan staan. Deze rijkdom heeft Verbindende Communicatie mijzelf ook gebracht en dit wil ik graag delen met anderen. Ik heb het geluk gehad Marshall Rosenberg in 2006 te ontmoeten en mag mijzelf sinds 2013 gecertificeerd internationaal trainer Geweldloze Communicatie noemen.

Ik heb Marketing Management gestudeerd in Rotterdam. Voordat ik zelfstandig ondernemer werd (2000) heb ik ruim 10 jaar internationaal leiding gegeven bij 3M Nederland, waar ik verantwoordelijk was voor business-to-business en overheidsmarkten. Vanuit Jenny Giezeman Coaching en Leadership begeleid ik organisaties die een organisatiecultuur gebaseerd op respect, eigenaarschap, eerlijke communicatie, resultaatgerichtheid en betrokkenheid willen ontwikkelen. Daarnaast leid ik HR-verantwoordelijken, consultants en trainers op tot professionele coaches.

Tevens ben ik actief met het oprichten van het ‘Centrum voor Verbindende Communicatie’ in België. Binnen CVC werk ik met experts uit diverse werkvelden (politie, rechtspraak, zorg, etc.) vanuit een gemeenschappelijk verlangen om werkelijk impact te hebben. Om onze samenleving te helpen evolueren naar een samenleving met respect en ruimte voor iedereen, mijn grote droom.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Mind-Body-Spirit
  • Social Change

Contact Jenny Giezeman