Skip to main content
Eva Maria Schneijderberg portrait

Eva Maria Schneijderberg

Trainer, Facilitator
Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2017
"Nonviolent Communication is based on interdependence. This realization is my compass."

My passion for sharing Nonviolent Communication was sparked by the way it has impacted and changed my life. The process continues to give me clarity about the choices I have to contribute to connection. This way of reflecting gives me freedom and openness, which for me leads to lifelong learning. I am especially grateful that, after growing up in a dysfunctional family, learning about Nonviolent Communication has allowed me to develop the skills and awareness to break out of old patterns.

I enjoy working with groups and people who want to investigate how Nonviolent Communication (NVC) can contribute to connection and collaboration. I am continually grateful for the impact of the NVC process and that in my role as a trainer and facilitator I can contribute to supporting people in their (personal) issues. I work a lot with teams in organizations and also in education. From my own experience as a former teacher, I like to support teachers who want to live democratic values ​​in their classroom and within the school community.

Experiencing the interconnectedness of people, nature and the earth makes me want to contribute to the structures, understanding and skills needed to build a peaceful, just, sustainable world. Practicing the process of Nonviolent Communication offers me the tools and skills for this. I am also inspired by, among others, Engaged Buddhism by Tich Nhat Hanh and the Work that Reconnects by Joanna Macy. In addition to my work as a trainer, I work as a gardener at my own small CSA market garden where I work based on the principles of regenerative agriculture. I grow vegetables for local sales. For me another way to contribute the values ​​that are important to me.

Trainer's primary language

Mijn passie voor het delen van Geweldloze Communicatie is ontstaan door de wijze waarop het mijn leven heeft beïnvloed en veranderd. Het proces geeft me steeds opnieuw helderheid over de keuzes die ik zelf heb om bij te dragen aan verbinding. Deze manier van reflecteren geeft me vrijheid en openheid die voor mij leidt tot een leven lang leren. Vooral ben ik dankbaar dat ik, na zelf opgegroeid te zijn in een disfunctioneel gezin, met het leren kennen van Nonviolent Communication de vaardigheden en het bewustzijn heb kunnen ontwikkelen om uit oude patronen te kunnen stappen. 

Graag werk ik met groepen en mensen die willen onderzoeken op welke wijze Nonviolent Communication (NVC) bij kan dragen aan verbinding en samenwerking.  Steeds weer ben ik dankbaar voor de impact van het proces van NVC en dat ik in mijn rol als trainer en facilitator bij mag dragen aan het ondersteunen van mensen in hun (persoonlijke) vraagstukken. Ik werk veel met teams in organisaties en ook in het onderwijs. Vanuit mijn eigen ervaring als voormalig leerkracht ondersteun ik graag leraren die democratische waarden willen leven in hun klaslokaal en binnen de schoolgemeenschap. 

Het ervaren van de onderlinge verbondenheid van mens, natuur, aarde maakt dat ik me in wil zetten om bij te dragen aan structuren, begrip en vaardigheden die nodig zijn om te bouwen aan een vreedzame, rechtvaardige, duurzame wereld. Het beoefenen van het proces van Geweldloze Communicatie biedt mijn hier de handvatten en vaardigheden voor. Ik laat me hiernaast o.a. inspireren door het engaged Buddhism van Tich Nhat Hanh en the Work that Reconnects van Joanna Macy. Naast mijn werk als trainer ben ik als tuinder werkzaam op mijn eigen kleine CSA tuinderij waarbinnen ik werk vanuit de principes van regenerative landbouw. Ik teel groenten voor locale afzet. Voor mij een andere manier om bij te dragen de waarden die voor mij van belang zijn.

 

 

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Children
  • Conflict Resolution
  • Education
  • Facilitation
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
  • Social Change
Nonviolent Communication gaat uit van onderlinge verbondenheid. Dit besef is mijn kompas.

Contact Eva Maria Schneijderberg