Skip to main content
Eva Maria Schneijderberg portrait

Eva Maria Schneijderberg

Leerkracht, Ondernemer, en Moeder / Teacher, Entrepreneur, and Mother
Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2017
“Met mijn achtergrond in het onderwijs draag ik graag bij om de communicatie tussen collega's, ouders en leerlingen te verrijken. / With my background in education, I like to contribute to enriching communication between colleagues, parents and students.”

Eva Schneijderberg has been studying Nonviolent Communication since 2012. The application of Connecting Communication within education makes me enthusiastic because of the possibilities to work on personal development and emotional intelligence in a cross-disciplinary manner. As a teacher, Connecting Communication supports me in structurally building “a culture of peace” within all layers of the school organization.

Providing the process of Connecting Communication, including the skills of empathy, collaboration, conflict management and creating connection, fills me with hope for the future. It gives me satisfaction to introduce colleagues to this because it can support them in developing personal leadership, understanding and skills that enable young people to be “co-creators” and wise members of a sustainable, peaceful world.

Life-enriching Education Netherlands

Life-enriching Education works together with Ai-opener. Together with Dionne Verbeet and Martin van der Meulen, I shape the educational offering. Life-enriching education emerged from a partnership of various trainers. Eva is currently active within Life-Enriching Education. She works on the visibility and accessibility of the applications of NVC in education. She enjoys collaborating with others in this regard.


 

Trainer's primary language


Eva Schneijderberg verdiept zich sinds 2012 in Verbindende Communicatie. De toepassing van Verbindende Communicatie binnen het onderwijs maakt mij enthousiast vanwege de mogelijkheden om op een vakoverstijgende manier bezig te zijn met persoonsvorming en emotionele-intelligentie. Als leerkracht ondersteunt Verbindende Communicatie mij om structureel te bouwen aan “een cultuur van vrede” binnen alle lagen van de schoolorganisatie.

Het aanreiken van het proces van Verbindende Communicatie met daarbij o.a. de vaardigheden van empathie, samenwerking, conflictmanagement en creëren van verbinding, vervult me met hoop voor de toekomst. Het geeft me voldoening om collega’s hiermee kennis te laten maken omdat het hen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, begrip en vaardigheden waarmee jongeren “co-creators” en wijze leden kunnen zijn van een duurzame, vreedzame wereld.

 Levenverrijkend Onderwijs Nederland

Levenverrijkend Onderwijs werkt samen met Ai- opener. Samen met Dionne Verbeet en Martin van der Meulen geef ik het onderwijsaanbod vorm. Levenverrijkendonderwijs is ontstaan uit een samenwerkingsverband van verschillende trainers. Op dit moment is Eva Schneijderberg actief binnen Levenverrijkend Onderwijs. Ze werkt aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de toepassingsmogelijkheden van NVC in het onderwijs. Hierin gaat ze graag de samenwerking aan met anderen.

TRAINING FOCUS:

  • Education (including schools and youth programs)
  • Family and Interpersonal Relationships
  • Social Change
De effectiviteit en harmonie die Verbindende Communicatie oplevert inspireert mij enorm. / The effectiveness and harmony that Nonviolent Communication delivers inspires me enormously.

Contact Eva Maria Schneijderberg