Skip to main content
Sukru Bozkurt portrait

Sukru Bozkurt

Turkey
Speaks English, Turkish
Certified Trainer since 2019

Since Sükrü Bozkurt started learning, he has realized that the Nonviolent Communication (NVC) process is a much deeper, transformative process than he initially thought. His connection with himself has increased, he can listen to people much more easily, and he finds himself empathizing with other people in difficult situations, even when angry or in a conflict environment.

He receives feedback from his close friends that he has changed a lot, that he has improved, that his communication has become softer and that his anger has decreased. Each time, he congratulates himself for starting this process and continuing with determination.

Since November 2018, Sukru has been working as a trainer at Softtech Company (Turkey’s largest software company), which has more than one thousand employees. His only mission is to teach NVC to the entire company. When employees or groups in the workplace have problems, he mediates and coaches.

At the same time, he offers NVC trainings, especially in Istanbul, Ankara, and Izmir. In addition to introductory trainings and annual basic trainings, Sukru also provide thematic trainings on topics such as shame, anger, guilt, transforming conflicts, and self-compassion. He wants to raise awareness among men about and to spread awareness of nonviolence by getting together with men and establishing “men’s circles.”

He believes that men, like all people, need compassion, empathy, connection with themselves, to be heard, understood, and appreciated. Sukru sees NVC as an internal and spiritual process that will change and transform first ourselves, then our surroundings, our workplaces, society, and the world. If our hearts and intentions are not nonviolent, Sukru sees that communication with people will be broken, no matter how nonviolent and impressive the words that come out of our mouths are.

 

Trainer's primary language

Öğrenmeye başladığımdan beri tüm bu süreçte Şİ sürecinin ilk başta düşündüğümden çok daha derin, dönüştürücü bir süreç olduğunu farkettim. Kendimle bağlantım arttı, insanları çok daha rahat dinleyebiliyorum, zor durumlarda, öfkelendiğimde, ya da çatışma ortamında kendimi karşımdakine empati yaparken buluyorum. Yakın arkadaşlarımdan çok değiştiğim, geliştiğim, iletişimimin daha yumuşadığı, öfkemin azaldığı konusunda geri bildirimler alıyorum. Her seferinde bu sürece başladığım ve azimle devam ettiğim için kendimi kutluyorum. 

Kasım 2018’den beri 1000’den fazla çalışanı olan Softtech Şirketinde (Türkiye’nin en büyük yazılım şirketi) eğitmen olarak çalışıyorum. Tek görevim tüm şirkete şiddetsiz iletişim öğretmek. İşyerinde çalışanlar ya da gruplar sorun yaşadığında arabuluculuk, koçluk yapıyorum. 

Aynı zamanda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Şiddetsiz İletişim eğitimleri sunuyorum. Giriş eğitimleri ve yıllık temel eğitimlerin yanı sıra utanç, kızgınlık, suçluluk, çatışmaları dönüştürmek, kendine şefkat gibi konularda tematik eğitimler veriyorum. Erkeklerle biraraya gelip "erkek çemberleri" kurarak erkekler arasında da Şİ konusunda farkındalık yaratmak, Şİ bilincini yaymak istiyorum. Erkeklerin de tüm insanlar gibi Şİ’ye, empatiye, kendileriyle bağlantıya, duyulmaya, anlaşılmaya, takdire çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Şiddetsiz iletişimi önce kendimizi, sonra etrafımızı, işyerlerimizi, toplumu ve dünyayı değiştirecek, dönüştürecek içsel ve manevi bir süreç olarak görüyorum. Yüreğimiz ve niyetimiz şiddetsiz değilse ağzımızdan çıkan sözler ne kadar şiddetsiz ve etkileyici olsa da insanlarla iletişimin kopacağını düşünüyorum ve görüyorum. 

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • General
  • Health & Healing
  • Mind-Body-Spirit
  • Social Change

Contact Sukru Bozkurt

{emailcl