Skip to main content
Sonja van der Meulen portrait

Sonja van der Meulen

Education; Connection before Correction.
Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2017
"Nonviolent Communication supports us to live from the heart instead of only from the head and to make a connection between the two."

In Nonviolent Communication as provided by Marshall Rosenberg, I have found a way that makes this concrete for me and suits me. In this way of communicating I experience speaking with awareness, openness and confidence. That gives me security. This safety allows me to be vulnerable and really listen to you. We can compare points of view instead of convincing each other. On the "middle spot".

After a more than twenty-year career as a teacher in Special Primary Education, Behavioral Specialist, Remedial Teacher and training as a Coach, I want to continue learning and developing. After the Coach training I came into contact with Nonviolent Communication through Justine Mol's book 'The Jackal and the Giraffe'. That touched me so much that I started reading Marshall Rosenberg's book, "Nonviolent Communication". This was what I was looking for! Finding words for what lives inside me! I immediately started following an introductory training in May 2012!

After that I never stopped learning. In recent years I have followed various training courses; from a one-year training in Life-Enriching Education to an Integration-year training, and Train-the GC-Trainer, and the Mediateyourlife annual training in all its facets. Highlights include an International Intensive Training in Kenya and a mediation process in Ukraine to help resolve interreligious conflicts. I tirelessly learned and continue to learn and experience more and more connection with myself and with others.

My wish is to continue learning and spreading this philosophy, worldwide. This is because it has brought me so much clarity and inner peace and I wish that for everyone who is open to it. Connection by listening and being present and daring to express myself honestly, to myself and to you. Being aware of what needs I have and yours. Let's see together how we can make the world a little more beautiful. Do you also long for that? Welcome!  

I provide training and lectures and can respond to your wish to organize information or training about Nonviolent or Connecting Communication  within your company/work. I also coach individuals based on this philosophy. As a GC mediator I can also contribute to the connection between two people or a group.

Trainer's primary language

In Verbindende Communicatie zoals aangereikt door Marshall Rosenberg heb ik de manier gevonden die dit voor mij concreet maakt en bij mij past. In deze manier van communiceren ervaar ik met bewustzijn spreken in alle openheid en vanuit vertrouwen. Dat biedt mij veiligheid. Om vanuit die veiligheid kan ik kwetsbaar zijn en écht naar jou luisteren. We kunnen standpunten naast elkaar leggen in plaats van elkaar overtuigen. Op de "middenstip".

Na een meer dan twintigjarige carrière als leerkracht in het Speciaal Basisonderwijs, Gedragsspecialist, Remedial Teacher en een opleiding tot Coach,  wil ik blijven leren en ontwikkelen. Na de Coach-opleiding kwam ik in aanraking met Geweldloze Communicatie via het boekje van Justine Mol ;'De jakhals en de Giraf". Dat raakte me zo dat ik het boek van Marshall Rosenberg ben gaan lezen, "Geweldloze Communicatie". Dit was het, wat ik zocht! Woorden vinden voor wat er in mij leeft! Ik ben gelijk een Introductie-training gaan volgen in mei 2012!  Daarna ben ik niet meer gestopt met leren.

De afgelopen jaren heb ik diverse trainingen gevolgd; van een  jaartraining Levenverrijkend Onderwijs tot een een Integratiejaartraining, en Train-de GC-Trainer, en de Mediateyourlife-jaartraining in al zijn facetten. Met als hoogtepunten een International Intensive Training in Kenia en een mediationtraject in Oekraïne om daar bij te dragen aan het helpen oplossen van interreligieuze conflicten. Onvermoeibaar leerde én leer ik door en ervaar steeds meer verbinding met mezelf en met anderen.

Mijn wens is blijven leren en blijven uitdragen van dit gedachtegoed, wereldwijd. Dit omdat het mij zoveel helderheid en innerlijke rust heeft gebracht en ik dat een ieder gun die daar voor open staat. Verbinding door luisteren en aanwezig te zijn en me eerlijk durven uiten, tegen mezelf én tegen jou. Me bewust zijn van welke behoeften er spelen bij mij en bij jou. Samen kijken hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken. Verlang jij daar ook naar? Welkom!  

Ik geef trainingen en lezingen en kan inspelen op jouw wens om binnen jouw bedrijf/werk een voorlichting of training te organiseren over Geweldloze of Verbindende Communicatie(GC). Ik coach ook individuen op basis van dit gedachtegoed. Tevens kan ik als GC-mediator bijdragen aan de verbinding tussen twee mensen of een groep.

“My mission is to enrich life by living and sharing Nonviolent Communication. I work in a school with young people (12-27) and keep on learning everyday how to live Nonviolent Communication in daily life. In trainings I share my lessons.”

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Education
  • Parenting & Family
Voorbij goed en fout -op de Middenstip- daar wil ik je ontmoeten. ~Rumi (met toevoeging van Sonja)
“Thanks for visiting this page, hope you find something on this website that appeals to you!”

Contact Sonja van der Meulen