Skip to main content
Muditadevi Bente Kjønstad portrait

Muditadevi Bente Kjønstad

Norway
Speaks English, German, Norwegian
"I am longing for a more loving world where we see and hear each other and care for us all. I want to contribute to create harmony and connection in the world."

I am a fun-loving woman who wants to work more from the heart and meet myself and others with kindness and generosity. I am a certified trainer in non-violent communication and find it exciting and instructive to work with people.

I want to communicate in a way that creates contact and presence and share this with others. I am inspired to be a leader and teach at the Oslo Buddhist Center to share a path to growth and development for other people, and at the same time contribute to creating a world with more harmony and kindness.

Trainer's primary language

Jeg er en livsglad kvinne som ønsker å jobbe mer fra hjertet og møte meg selv og andre med vennlighet og raushet. Jeg er sertifisert trener i ikkevoldkommunikasjon og synes det er spennende og lærerikt å jobbe med mennesker.

Jeg vil kommunisere på en måte som skaper kontakt og tilstedeværelse og dele dette med andre. Jeg er inspirert til å være leder og undervise ved Oslo Buddhistsenter for å dele en vei til vekst og utvikling for andre mennesker, og samtidig bidra til å skape en verden med mer harmoni og vennlighet.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Education
  • Mind-Body-Spirit

Contact Muditadevi Bente Kjønstad