Skip to main content
Monie Doodeman portrait

Monie Doodeman

“As soon as you hold someone else responsible for your upset, you give away your key to happiness.” – Isaac Shapiro
Netherlands
Speaks Dutch
Certified Trainer since 2011

Op het moment dat ik in contact kwam met Geweldloze Communicatie wist ik: dit is wat ik al die tijd gemist heb. Van jongs af aan probeerde ik mensen al bij elkaar te brengen. Ook later in mijn leven verbaasde ik me erover hoe mensen langs elkaar heen kunnen praten.

Ik kon er maar niet de vinger op leggen waar het mis ging en het frustreerde me dat ik er geen oplossing voor vond. Met Geweldloze Communicatie had ik ineens de tools in handen om mensen te helpen in verbinding te blijven.

Sinds 2007 geef ik trainingen Geweldloze Communicatie. In 2011 ben ik als derde Nederlander gecertificeerd door het Center for Nonviolent Communication.

Waarom kiezen voor een training van Monie Doodeman?

Ik hou mijn groepen altijd klein zodat ik iedereen echt kan horen en ondersteunen.

Mijn kracht is dat ik snel door heb waar spanningen zitten, zonder dat ik dit direct in vul of voor je ga oplossen.

Ik help je vanuit je lichaam meer naar het voelen te gaan door lichaamsgerichte oefeningen die ik inzet vanuit mijn achtergrond in emotioneel lichaamswerk.

Ik hou de onkosten zo laag mogelijk, bijvoorbeeld door geen lunch te verzorgen. Zo draag ik eraan bij dat Geweldloze Communicatie beschikbaar is voor iedereen, ook voor mensen die niet zo veel te besteden hebben. De open trainingen bied ik daarom aan naar draagkracht.

The moment I came into contact with Nonviolent Communication (NVC), I knew: This is what I’ve been missing all along. From an early age, I tried to bring people together. Even later in life, I was amazed at how people can talk at cross purposes.

I couldn’t put my finger on what went wrong, and it frustrated me that I couldn’t find a solution for it. With NVC, I suddenly had the tools to help people stay connected.

I have been teaching NVC since 2007. In 2011, I was the third Dutch person to be certified by the Center for Nonviolent Communication (CNVC).

Why choose Monie Doodeman training?

I always keep my groups small so I can really hear and support everyone.

My strength is that I quickly realize where tensions are, without immediately filling this in or solving it for you.

I help you to go from your body to feeling more through body-oriented exercises that I use from my background in emotional bodywork.

I keep expenses as low as possible, for example, by not providing lunch. In this way I contribute to making NVC available to everyone, including people who don’t have much to spend. I therefore offer the open training courses according to capacity.

Are you curious how Nonviolent Communication can help you or your team? Please feel free to contact me.

 

Trainer's primary language

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
“Ben je benieuwd hoe Geweldloze Communicatie jou of je team verder kan helpen? Neem dan gerust contact met me op.”

Contact Monie Doodeman