Skip to main content
Mira Loghin portrait

Mira Loghin

Trainer, Consilier Parental (EN: Parental Advisor) & Life Coach
Romania
Speaks English, Romanian
Certified Trainer since 2022


I am the creator of educational concepts that serve the consciously lived life. She is a writer, book author, coach, trainer in Nonviolent Communication, but, before all that, a universal child.

I aspire to be, forever, essence of sunshine...

To be energy, light, joy, space for containment and kindness for me and the people around me. I want to show... that loving and being loved means feeling the light inside you from both sides. To inspire through my experiences, to reflect carefully on the alchemy of words, and to turn empathy into destiny. I don't want to share recipes or lessons. I try to leave the corner of the world I came from and grow, better than I found it. And what helps me is Love. With every petal of light it gives me. And when I discover that this corner of the world can be myself, it is easier for me to move forward in my searches. To be, to receive and to give.

Education and training

Through my holistic training, I integrate the knowledge and experiences resulting from my training in Nonviolent Communication and Solution Focused Coaching (ICF), together with those in Psychology and Early Child Education, Psychological trauma in children (Institute for the study and trauma treatment). From September 2021 I study the therapeutic approach - Compassionate Inquiry - created by Gabor Maté, to become a Certified Practitioner.

My passion for writing and knowledge of human nature have been cultivated throughout my life. I followed the courses of the Faculty of Letters and the Faculty of History, and in addition to all this, a series of trainings in communication, management and leadership.

In my practice I integrate different techniques such as Storytelling, Mindfulness, Self-Connection Practices, Narrative Therapy and Family Systems, which successfully complement my deeply human and person-oriented approach.

Trainer's primary language

Om. Femeie. Mamă.

Inspirată de propria-i energie de viață și a mediului în care trăiește, de copiii și părinții pe care îi însoțește  de peste 10 ani, în călătoriile lor prin viață.

Creator de concepte educaționale care servesc vieții trăită conștient.  Scriitor, autor de carte, coach, trainer în comunicare nonviolentă, dar, înainte de toate acestea, copil universal. 

Aspir să fiu, pentru totdeauna, esență de soare...

Să fiu energie, lumină, bucurie, spațiu de conținere și bunătate pentru mine si oamenii din jurul meu. Îmi doresc să arăt … că a iubi și a fi iubit înseamnă a simți lumina din interiorul tau din ambele părți. Să inspir prin experiențele mele, să reflect cu atenție alchimia cuvintelor și să transform empatia în destin. Nu îmi doresc să împart rețete sau lecții. Încerc să las colțul de lume în care am venit și cresc, mai bine decât l-am găsit. Iar ceea ce mă ajută este Iubirea. Cu fiecare petală de lumină pe care mi-o oferă. Iar când descopăr că acest colț de lume pot fi chiar eu însămi, îmi este mai ușor să înaintez în căutările mele. Să fiu, să primesc și să ofer.

Educație și pregătire

Prin pregătirea mea holistică,  integrez cunoștințele și experiențele urmare a formărilor mele în Comunicarea Nonviolentă și Coaching orientat către soluții (Solution Focused Coaching, ICF)., alături de cele în Psihologia și Educația Timpurie a Copilului,  Traumele psihice la copii (Institulul pentru studiul și tratamentul traumei). Din septembrie 2021 studiez abordarea terapeutică-Compassionate Inquiry - creată de Gabor Maté, pentru a deveni Practician Certificat. 

Pasiunea mea pentru scris și cunoașterea naturii umane mi le-am antrenat pe tot parcursul vieții mele.  Am urmat cursurile Facultății de Litere și Facultății de Istorie, iar pe lângă toate acestea o serie de formări în comunicare, management și leadership. 

În practica mea integrez diferite tehnici precum Storytelling, Mindfulness, Self-Connection Practices, Narrative Therapy și Sisteme de Familie, care completează cu succes abordarea mea profund umană și orientată către persoana din fața mea.   

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Counseling & Coaching
  • Mind-Body-Spirit
Învățarea se produce doar în spațiul interior, acolo unde te străduiești să traduci din limba pe care ai învățat-o de la alții, în propriile tale emoții, trăiri și nevoi. Pentru a te conecta în prezent la ființa din fața ta care are la rândul ei, propriile emoții, trăiri și nevoi. (EN: "Learning occurs only in the inner space, where you strive to translate from the language you learned from others, into your own emotions, feelings and needs. To connect in the present to the being in front of you who, in turn, has his own emotions, feelings and needs).

Contact Mira Loghin