Skip to main content
Martijn Ceelen portrait

Martijn Ceelen

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2013

Martijn Ceelen works as ICT consultant and communication trainer. He teaches and consults based upon Nonviolent Communication (NVC) under the name Vine Training.

Aim

VINE Institute for Nonviolent and Connecting Communication consists of a trainer collective of passionate and experienced trainers, each with their own specialisms. As trainers, we are all internationally certified by the Center for Nonviolent Communication (CNVC). In addition, each of us is a member of the department De Dutch-language Communication Circle. Every day we experience the enormous power and positive impact of Nonviolent and Connecting Communication around us. In our own lives, but also in that of others and in the organizations we train and coach. It is always wonderful to see how connection opens doors and contributes to a world in which everyone is heard and matters. The result is peace and harmony in all our relationships. 

Mission: VINE’s Mission 

It is VINE’s mission to make the knowledge of Connecting Communication and the skill in applying Connecting Communication available to a wide audience. In this way we wish to contribute to a society and living environment in which individual needs of people matter. This contributes to a higher degree of well-being for people and organisations. 

Vision: The birth of VINE

VINE was founded in 1998 by Jan van Koert, the nestor among the Dutch-speaking certified trainers in Nonviolent Communication (NVC). He is affiliated with the CNVC in the United States and has a wealth of experience, knowledge, and skills in the field of Connecting Communication. Since 2018, Jan has passed on the baton of director of VINE, and the VINE trainers collective is now under the inspiring leadership of Anja Nekeman. 

In het Nederlands

Aim

VINE, Instituut voor Geweldloze en Verbindende Communicatie en bestaat uit een trainerscollectief van bevlogen en ervaren trainers met ieder zijn eigen specialismen. Als trainer zijn we allemaal internationaal gecertificeerd door het CNVC (Centre for Nonviolent Communication)  Daarnaast is ieder van ons aangesloten bij de vakgroep De Nederlandstalige Communicatiekring.

Dagelijks ervaren wij de enorme kracht en positieve impact van Geweldloze en Verbindende Communicatie om ons heen. In ons eigen leven, maar ook in dat van anderen en in de organisaties die wij trainen en coachen. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe verbinding deuren opent en bijdraagt aan een wereld waarin iedereen gehoord wordt en ertoe doet. Met als resultaat vrede en harmonie in al onze relaties.

Mission: De missie van VINE

Het is de missie van VINE om de kennis van Verbindende Communicatie én de vaardigheid in toepassen van Verbindende Communicatie voor een breed publiek mogelijk te maken. Zo wensen we een bijdrage te leveren aan een maatschappij en leefomgeving waarin individuele behoeften van mensen er toe doen. Dit draagt bij aan een hogere mate van welzijn voor mens én organisatie.

Vision: Het ontstaan van VINE

VINE is in 1998 opgericht door Jan van Koert  de nestor onder de Nederlandstalige gecertificeerde trainers in Geweldloze Communicatie. Hij is verbonden aan het Centre for Nonviolent Communication (CNVC) in de Verenigde Staten en heeft een enorme schat aan ervaring, kennis en vaardigheden op het gebied van Verbindende Communicatie. Sinds 2018 heeft Jan het stokje van directeur van VINE doorgegeven en staat het VINE trainerscollectief onder de bezielende leiding van Anja Nekeman.


As a Nonviolent or Connecting Communication trainer, I have been contributing to quality of life since 2008. In this way I enjoy living together, inspiring and connecting with the people I meet. What do you want, what moves you, how do you want to live and share that? That is what I like to connect with and contribute to in the training I give.

My specialty and professional background

Some concrete highlights in my working life since 1993 are my contributions as a designer, advisor, trainer and coach in the field of Business Intelligence and Scrum to organizations such as Philips Research, ASML, Oracle, ING, NCOI, UWV, Police and Municipality of The Hague. In addition to training at companies and municipalities, I also like to contribute to society in the form of developing Nonviolent Communication apps, consultancy, team coaching and support for parents, teachers and coaches.

What has Nonviolent Communication brought you?

Balancing care and attention for my environment and myself remains a continuous process of learning and sharing for me. With the help of Connecting Communication I experience and create more love, friendship, meaning and cooperation in my life, both in work and private life. Enjoying a flower in the sun is just as valuable to me as anything else that seems so important.

Trainer's primary language

Als trainer Geweldloze of Verbindende Communicatie draag ik sinds 2008 bij aan kwaliteit van leven. Op deze wijze geniet ik van samen leven, inspireren en verbinden met de mensen die ik ontmoet. Wat wil jij, wat beweegt jou, hoe wil je dat leven en delen? Dat is waar ik graag contact mee maak en aan bijdraag in de trainingen die ik geef.

Mijn specialisme en professionele achtergrond

Enkele concrete hoogtepunten in mijn werkleven sinds 1993 zijn mijn bijdragen als ontwerper, adviseur, trainer en coach op het gebied van Business Intelligence en Scrum aan organisaties als Philips Research, ASML, Oracle, ING, NCOI, UWV, Politie en Gemeente Den Haag. Ook lever ik naast de trainingen bij bedrijven en gemeentes graag een bijdrage op het maatschappelijke vlak in de vorm van het ontwikkelen van Geweldloze Communicatie-apps, consultancy, teamcoaching en ondersteuning voor ouders, leerkrachten en coaches.

Wat heeft Verbindende Communicatie je gebracht?

Het balanceren van zorg en aandacht voor mijn omgeving en mijzelf blijft voor mij een continu proces van leren en delen. Met behulp van Verbindende Communicatie ervaar en creëer ik meer liefde, vriendschap, zingeving en samenwerking in mijn leven, zowel qua werk als privé.

Genieten van een bloem in de zon is voor mij net zo waardevol als al het andere wat zo belangrijk lijkt.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
  • Social Change

Contact Martijn Ceelen