Skip to main content
Hülya Tosun portrait

Hülya Tosun

Turkey
Speaks English, Turkish
Certified Trainer since 2022

In my life, what I desire is joy, compassion in my relationship with myself and others, love, and acceptance.

After participating in a week-long "heart-to-heart communication and community building" experience in 2012, I was amazed by the self-acceptance and inner strength I found. Drawing strength from that amazement, I made the decision to leave my corporate job and pursue only meaningful work "until the last ladle of soup is gone".

Nonviolent Communication (NVC), which I encountered in 2015, became the language I sought in this meaningful world I wanted to live in. As someone who struggled with the traditional education system in my own schooling, I now enjoy offering "experiential learning experiences" in areas I design, incorporating different learning styles, artistic tools, creativity, movement, and play.

What excites me most in designing these areas is supporting participants in increasing their connections with themselves, finding their strengths, and directing them towards gifts they will present to life with passion.

So far, I've had the opportunity to work with many trainers from the National and International Nonviolent Communication community and to attend trainings on different themes. While my lifelong learning journey continues, since 2016, I have been offering face-to-face and online trainings in various cities in Turkey. Additionally, for about 5 years, I organized awareness camps with my dear Judith Malika Liberman, including Nonviolent Communication, creativity, art, and movement.

 Since 2016, being part of the team organizing and facilitating the "heart-to-heart communication and community building experience" known as the DEM Artist Meeting has been one of my projects that I do with great pleasure. In addition to these, the workshops named "Shall We Meet Differently?" where we weave our own stories with the "historical texture and stories" of the beloved cities, and establish a different connection with both me, you, and the city, continue in different cities of Turkey.

In my workshops, I have had the opportunity to provide education to individual participants, teachers, parents, psychologists and social workers, school administrators, artists, and those who want to incorporate creativity into their lives from different parts of Turkey and the world.

Vitality and creative expression are also very valuable to me on my own journey. In addition to workshops, dancing, singing, writing, playing with paints, creating something with my hands, and traveling to different corners of the world with my backpack and sharing stories are the ones that serve my vitality the most.

I continue to explore, play, and passionately share what is meaningful to me.

Trainer's primary language

Hayatımda istediğim şey neşe, kendimle ve başkalarıyla olan ilişkimde şefkat, sevgi ve kabul.

2012 yılında katıldığım bir haftalık "kalpten iletişim ve topluluk oluşturma" deneyiminin ardından gelen kendimi kabul ve içsel gücümle buluşmam ile büyük bir hayrete düştüm. O hayretten güç alarak, kurumsal işimden ayrılıp, “son tas çorba tükenene kadar” sadece anlamlı bulduğum işleri yapma kararı aldım.

2015 yılında tanıştığım Şiddetsiz İletişim ise içinde yaşamak istediğim bu anlamlı dünyada aradığım dil oldu. Kendi öğrenciliğinde klasik eğitim sisteminde zorlanmış bir birey olarak, şimdilerde tasarladığım alanlarda, farklı öğrenme biçimlerine, sanatsal araçlara, yaratıcılığa, harekete ve oyuna yer açan “yaşayarak öğrenme deneyimleri” sunmaktan keyif alıyorum.

Bu alanları tasarlarken beni en çok heyecanlandıran, katılımcıların kendileriyle bağlantılarını arttırarak güçlerini bulmalarına ve tutkuyla hayata sunacakları armağanlara yönelmelerine destek olmak.

Bugüne kadar, Ulusal ve Uluslararası Şiddetsiz İletişim topluluğundan bir çok eğitmenle çalışma ve farklı temalarda eğitimler alma şansım oldu. Hayat boyu süren öğrenciliğim devam ederken, 2016’dan beri de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yüz-yüze ve online eğitimler sunuyorum. Bunun yanısıra Sevgili Judith Malika Liberman ile yaklaşık 5 yıl boyunca Şiddetsiz İletişim, yaratıcılık, sanat ve hareketi dahil ettiğimiz farkındalık kampları düzenledik.

2016 yılından bu yana bir “kalpten iletişim ve topluluk oluşturma deneyimi” olan DEM Sanatçı Buluşmasını düzenleyen ve kolaylaştıran ekibin bir parçası olmak severek yaptığım projelerimden. Bunlara ilaveten sevdiğim şehirlerin “tarihi dokusu ve hikayeleri” ile kendi içimizdeki hikayeleri ördüğümüz, hen benle, hem senle hem de şehirle başka bir bağ kurduğumuz “Başka Türlü Tanışalım Mı?” atölyeleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde devam ediyor.

Atölyelerimde şimdiye kadar Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerinden bireysel katılımcılara, öğretmenlere, ebeveynlere, psikolog ve sosyal çalışmacılara, okul idarecilerine, sanatçılara ve hayatına yaratıcılığı daha çok dahil etmek isteyenlere eğitim sunma fırsatı buldum.

 Kendi yolculuğumda da canlılık ve yaratıcı ifade benim için çok değerli. Eğitimlerin yanı sıra dans etmek, şarkı söylemek, yazı yazmak, boyalarla oynamak, ellerimle bir şeyler üretmek ve dünyanın türlü köşelerine sırt çantamla seyahat edip hikayeleri paylaşmak içimdeki canlılığa en çok hizmet edenler.

Keşfetmeye, oynamaya ve benim için anlamlı olanları tutkuyla paylaşmaya devam ediyorum.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • General
  • Health & Healing
  • Mind-Body-Spirit
  • Social Change

Contact Hülya Tosun

{emiv>