Skip to main content
Gert Skoczowsky-Danielsen portrait

Gert Skoczowsky-Danielsen

Sjiraffspråket: Ivaretakende kommunikasjon - med stort hjerte og høyt hode / The giraffe language: Caring communication - with a big heart and a high head
Norway
Speaks English, Norwegian, Portuguese, Spanish
Certified Trainer since 2018


Perhaps it was the bullying at the new school I had started at as a 10-year-old that eventually made me feel the urge to get out and away. At the age of 16, I received a scholarship to the IB school United World College in the United States, and a whole new world opened up - literally. There I was one of 200 students from more than 70 countries, and identity, conflict and peace work took on a whole new meaning.

With a new passion for language, cultural understanding and conflict management, I shelved my plans to study medicine, became a volunteer human rights observer in Guatemala and then threw myself into a bachelor's degree in international relations and Spanish. Since then I have taken a master's degree in international relations, peace and conflict resolution, trained as a mediator and worked for the UN in seven countries. I even managed to get kidnapped in Yemen in 2012 and understood the extraordinary power and magic of empathy during my 12 days in captivity. 

I first got to know IVK in 2002 through my work at the Center for Peacebuilding and Conflict Management (CCM) and met IVK's founder, Marshall Rosenberg, in Brazil in 2005. I had the pleasure of training with him for 23 days and after many more years of training and practice, I became Norway's second authorized IVK trainer in 2018.

I have previously held courses and practice groups in Argentina, Yemen, South Africa and Germany, and now offer courses, guidance, practice groups and online courses about IVK in Norwegian, English, Spanish, and Portuguese.  In addition, I have worked as a contact teacher at a primary school. Yes, it is actually the same school I was bullied at about 30 years ago. Now I want to contribute to learning, conflict management, empathy and safety for children, young people and adults. 

Trainer's primary language


Kanskje var det mobbingen på den nye skolen jeg hadde begynt på som 10-åring som gjorde at jeg etter hvert kjente på trangen til å komme meg ut og bort. Som 16-åring fikk jeg et stipend til IB-skolen United World College i USA, og en helt ny verden åpnet seg - bokstavelig talt. Der var jeg én av 200 elever fra mer enn 70 land, og identitet, konflikt og fredsarbeid fikk en helt ny betydning.

Med en ny lidenskap for språk, kulturforståelse og konflikthåndtering, la jeg planene om å studere medisin på hyllen, ble frivillig menneskerettighetsobservatør i Guatemala og kastet meg så over en bachelorgrad i internasjonale forhold og spansk. 
Siden har jeg tatt en mastergrad i internasjonale forhold, fred og konfliktløsning, trent som megler og arbeidet for FN i syv land. Jeg rakk til og med å bli kidnappet i Jemen i 2012 og forsto empatiens usedvanlige kraft og magi i løpet av de 12 dagene i fangenskap. 
 
Jeg ble først kjent med IVK i 2002 gjennom arbeidet mitt hos Senter for fredsbygging og konflikthåndtering (CCM) og ble kjent med IVKs grunnlegger, Marshall Rosenberg, i Brasil i 2005. Jeg fikk gleden av å trene med ham i 23 dager og etter mange flere års trening og øvelse ble jeg Norges andre autoriserte IVK-trener i 2018.

Jeg har tidligere holdt kurs og øvegrupper i Argentina, Jemen, Sør-Afrika og Tyskland, og tilbyr nå kurs, veiledning, øvegrupper og nettkurs om IVK på norsk, engelsk, spansk og portugisisk. I tillegg har jeg jobbet som kontaktlærer på en barneskole. Ja, det er faktisk den samme skolen jeg ble mobbet på for ca 30 år siden. Nå vil jeg bidra til læring, konlikthåndtering, empati og trygghet for barn, unge og voksne. 
 

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Parenting & Family
  • Social Change

Contact Gert Skoczowsky-Danielsen