Skip to main content
Erna Smeekens portrait

Erna Smeekens

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2022

Loren Ipsum

Erna, 1963, mother of 4 adventurous sons, was offered her NLP training in 2007 by the men of Commtiments: Frank Bruining and Ted Evers. It changed her life intensely and forever. When she ended up in welfare and a food bank after a burn-out, she decided to devote her life to making the treasure chest that is NLP available to people for whom it is less obvious. In the years that followed, both Connecting Communication (Marshall Rosenberg's model) and the MBiT, the multiple Brain Integration Technique, were added. Erna also followed training with Byron Katy, so that The Work also belongs to her broad field of trainers. In her lessons you will encounter all of this in a vibrant mix of opportunities to look at your own life in a different way.

Erna has an agricultural and educational background and likes simplicity and simplicity. That is precisely why NLP and Connective Communication suit her so well. NLP because it offers the tools to get to know yourself and Connecting Communication because that goes to the depths of your soul.

Erna is a passionate and enthusiastic trainer and storyteller. Sees possibilities everywhere and has the ability to bring any teaching material close to home and translate theory into directly applicable practice. “After all, I don't train people in tricks, but I hope to give people a different view of their own lives.”

Trainer's primary language

Erna, 1963, moeder van 4 avontuurlijke zonen, kreeg in 2007 haar NLP opleiding aangeboden door de mannen van Commtiments: Frank Bruining en Ted Evers. Het veranderde haar leven intens en voorgoed. Toen ze na een burn out in de bijstand en voedselbank terecht kwam besloot ze haar leven te gaan wijden aan het beschikbaar maken van de schatkist die NLP is aan mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. In de jaren daarna is daar zowel de Verbindende Communicatie (het model van Marshall Rosenberg) als de MBiT, de multiple Brain Integration Technique bijgekomen. Ook volgde Erna trainingen bij Byron Katy, zodat ook The Work tot haar brede trainersveld behoort. In haar lessen zul je dit allemaal tegenkomen in een bruisende mix van mogelijkheden om op een andere manier naar je eigen leven te gaan kijken.

Erna heeft een landbouw en onderwijsachtergrond en houdt van eenvoud en simpel. Juist daarom passen NLP en Verbindend Communiceren zo bij haar. NLP omdat het de tools biedt jezelf te leren kennen en Verbindend Communiceren omdat dát gaat tot in de diepte van je ziel.

Erna is een bevlogen en enthousiast trainster en vertelster. Ziet overal mogelijkheden en heeft het vermogen om welke lesstof dan ook dicht bij huis te brengen en theorie te vertalen naar direct toepasbare praktijk. “Tenslotte train ik mensen geen kunstjes, maar hoop ik mensen een andere kijk op hun eigen leven mee te geven.”

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
  • Social Change

Contact Erna Smeekens