Skip to main content
Brit Magnell portrait

Brit Magnell

Norway
Speaks Norwegian
Certified Trainer since 2022

I am a qualified physiotherapist and have worked for many years with training, instruction and guidance. I sit on the board of IVK Norway and I have a special interest in interpersonal relationships and what contributes to understanding and contact.

In addition, I am interested in how we can take better care of ourselves in everyday life through increased awareness of self-empathy and our inherent resources. At the same time, I work as chairman of a large condominium where communication is an essential part of the work.

Trainer's primary language

Jeg er utdannet fysioterapeut og har i mange år jobbet med opptrening, instruksjon og veiledning. Jeg sitter i styret i IVK Norge og er sertifisert IVK trener med spesiell interesse for mellommenneskelige relasjoner og hva som bidrar til forståelse og kontakt. I tillegg til hvordan vi kan ta bedre vare på oss selv i hverdagen gjennom økt bevissthet på selvempati og våre iboende ressurser. Samtidig jobber jeg som styreleder i et stort sameie hvor kommunikasjon er en vesentlig del av arbeidet.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Education
  • Parenting & Family

Contact Brit Magnell