Skip to main content
Anna Mills portrait

Ania Mills

Poland
Speaks English, Polish
Certified Trainer since 2008
Assessor

 

Anna is the founder of the Academy. She completed Postgraduate Studies in Group Trainers at the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw and English Philology at the University of Warsaw. She is a certified trainer of Nonviolent Communication (PBP). Since 2001, she has been using PBP in his personal and professional life. She had the opportunity to learn the NVC method from its creator, Marshall Rosenberg.

She supports the development of NVC trainers in Poland and has educated many consultants, coaches and trainers who use this method in their professional work. Since 2003, she has been conducting workshops and training, focusing on the method of Nonviolent Communication as awareness of everyday life.

Ania conducts open workshops and training for organizations and companies (Raiffeisen Polbank, Citibank, Nokia, Siemens, ING Bank Śląski, PARP) and the education sector. She has experience in working in a multicultural context (she conducted training in Poland, France, Germany, Greece, Korea, Australia, and the USA). She also conducts NVC mediation training series in Italy.

Recently, her professional interests include supporting conflict resolution through mediation and train the trainer training. Ania is a certified mindfulness teacher and conducts training in mindfulness and stress reduction using the MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Course). It rests to create pottery.

Trainer's primary language

 

Anna jest założycielką Akademii. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Filologię Angielską na Uniwersytecie Warszawskim. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia Bez Przemocy (PBP). Od 2001 roku wykorzystuje PBP w życiu osobistym i zawodowym. Miała okazję uczyć się metody NVC od jej twórcy, Marshalla Rosenberga.

Wspiera rozwój trenerów NVC w Polsce, wykształciła wielu konsultantów, coachów i trenerów stosujących tę metodę w pracy zawodowej. Od 2003 roku prowadzi warsztaty i szkolenia, skupiając się na metodzie Porozumienia Bez Przemocy jako świadomości życia codziennego.

Prowadzi warsztaty otwarte, szkolenia dla organizacji i firm (Raiffeisen Polbank, Citibank, Nokia, Siemens, ING Bank Śląski, PARP) oraz sektora edukacji. Ma doświadczenie w pracy w wielokulturowym kontekście (prowadziła szkolenia w Polsce, Francji, Niemczech, Grecji, Korei, Australii, USA). Prowadzi też cykle szkoleniowe z mediacji NVC we Włoszech.

W ostatnim czasie jej zainteresowania zawodowe obejmują wspieranie rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje, szkolenia typu train the trainer. Jest certyfikowaną nauczycielką mindfulness i prowadzi szkolenia z uważności i redukcji stresu metodą MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction Course). Odpoczywa tworząc ceramikę.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Conflict Resolution
  • Education
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family

Contact Ania Mills