Skip to main content
Adriana Ceascai portrait

Adriana Ceascai

Romania
Speaks English, Romanian
Certified Trainer since 2019

Adriana is from Cluj-Napoca. She is the mother of two children, thanks to whom she discovered Nonviolent Communication in 2011. She used this approach on a personal level, both in the relationship with herself and in the relationship with her children and husband, thus having the clarity to take for herself and her family some decisions that increased their quality of life.

Since 2016, he has started holding courses and her intention is to bring support and contribution to families interested in growth and willing to build relationships based on closeness, respect, love. He wants to help change the mindset of parents in a compassionate direction for everyone.

That's why Adriana offers Nonviolent Communication courses for parents, but also for the relationship with ourselves, support group for parents and/or educators. Together with Manuela Murariu, she is involved in the Romanian translation of NVC materials for both adults and children.

Trainer's primary language

Adriana este din Cluj-Napoca. Este mama a doi copii, datorită cărora a descoperit Comunicarea Nonviolentă în 2011. A folosit pe plan personal această abordare, atât în relația cu sine, cât și în relația cu copiii și soțul ei, având astfel claritatea să ia pentru ea și familia ei unele decizii care le-au crescut calitatea vieții.

Din 2016 a început să țină cursuri, iar din 2019 este trainer certificat de Center for Nonviolent Communication din SUA.

Intenția ei este să aducă sprijin și contribuție în familiile interesate de creștere și dornice să clădească relații bazate pe apropiere, respect, iubire. Își dorește să contribuie la schimbarea mentalității părinților spre o direcție plină de compasiune pentru toată lumea.

De aceea, Adriana oferă cursuri de Comunicare Nonviolentă pentru părinți, dar și pentru relația cu noi înșine, grup de sprijin pentru părinți și/ sau educatori. Împreună cu Manuela Murariu este implicată în traducerea în limba română a unor materiale de CNV atât pentru adulți, cât și pentru copii.

 

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • General
  • Intimate Relationships
  • Parenting & Family

Contact Adriana Ceascai