Skip to main content
Peggy Quaaden portrait

Peggy Quaaden

Embodied spirituality
Belgium
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2015
"For me, NVC is a tool to help you create inner awareness and to guide you towards authentic loving connection with yourself and other human beings on our planet."


I was born in 1974 and am a divorced mother of three children, am the founder and driving force behind Growth Naturally in Love and Consciousness. Since 2011, I have been actively working full-time as a trainer and coach in the field of personal development and growth. Driven by my own difficulties in life, my search as a child started with the question: “Why do people do what they do?”

A lot happened in my family where I grew up and I tried to understand that. In 2008, when my history of violence and aggression had been repeating itself on a relational level for a number of years, the time had come for me to say goodbye to business and set sail in a different direction. The direction of my heart, of my emotional world. Because following a number of major events in my life, I had become quite locked down and the only safe place to be was often my head.

I chose to first delve into natural health care to learn to see the connections behind certain conditions, to learn how I can optimally support my own health from a natural basis. What I learned and what really fascinated me were the connections between your emotional and mental state and their effect on the human body. Discovering this made me focus more and more on supporting my emotional, mental and spiritual well-being. I discovered the importance of facing and healing my own traumas. Places within myself that had fallen into a kind of frozen state.

In a whole series of training courses that I have followed since then, there are two that have remained close to my heart and in which I have professionalized myself. I now pass them on in my professional life with a lot of passion, love and pleasure. I am talking about working with system dynamics, better known to many as constellation work and connecting communication. You can read more about this here on my website under the headings 'working with system dynamics' and 'connecting communication'.

I feel grateful that today I can guide people a little in looking at their traumas and blockages, so that they find themselves a little more healed and a little more themselves every time. In this way, my own past has become meaningful and my experience and specialization are useful to me in assisting other people.

Trainer's primary language


Ik, Peggy Quaaden, geboren in 1974 en gescheiden mama van drie kinderen ben de oprichtster en bezielster van Groei Natuurlijk in Liefde en Bewustzijn. Sinds 2011 ben ik actief voltijds werkzaam als trainster en coach op gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei. Gedreven door mijn eigen moeilijkheden in het leven is mijn zoektocht als kind reeds begonnen met de vraag: “Waarom doen mensen wat ze doen?”

Er gebeurde veel in mijn gezin waar ik opgroeide en ik probeerde dat te begrijpen. In 2008 toen mijn geschiedenis van geweld, agressie zich al een aantal jaren herhaalde op relationeel vlak, was het moment daar gekomen voor mij om het bedrijfsleven vaarwel te zeggen en koers te gaan varen in een andere richting. De richting van mijn hart, van mijn voelwereld. Want naar aanleiding van een aantal ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven was ik behoorlijk op slot gegaan en was de enige veilige plek om nog te vertoeven, vaak mijn hoofd geworden.

Ik koos ervoor om mij als eerste te gaan verdiepen in de natuurlijke gezondheidszorg om verbanden te gaan leren zien achter bepaalde aandoeningen, om te leren over hoe ik mijn eigen gezondheid optimaal kan ondersteunen vanuit een natuurlijke basis. Wat ik leerde en wat me ontzettend fascineerde waren de verbanden tussen je emotionele en mentale toestand en hun effect op het menselijk lichaam. Dit ontdekken, maakte dat ik me meer en meer ging richten op het ondersteunen van mijn emotionele, mijn mentale en mijn spirituele welzijn.

Ik ontdekte het belang van het aankijken en helen van mijn eigen trauma’s. Plekken in mezelf die in een soort van bevroren toestand waren geraakt. In een hele reeks van opleidingen die ik gevolgd heb sindsdien, zijn er twee die mij nauw aan het hart gebleven zijn en waarin ik mij geprofessionaliseerd heb. Met veel passie, liefde en plezier geef ik ze nu door in mijn professionele leven. Ik heb het dan over het werken met systeemdynamieken, voor velen beter gekend als opstellingenwerk en verbindende communicatie.

Hier op mijn website kan je daar meer over lezen onder de rubrieken ‘werken met systeemdynamieken’ en ‘verbindende communicatie’. Ik voel me dankbaar dat ik vandaag de dag mensen een stukje mag begeleiden in het aankijken van hun trauma’s en blokkades waardoor ze elke keer weer een stukje heler, een stukje meer zichzelf terugvinden. Zo heeft mijn eigen verleden zin gekregen en komt mijn ervaring en specialisatie me van pas in het bijstaan van andere mensen.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
Wanneer je liefdesrelatie eerder een inspannende aangelegenheid voor je is dan een plek van rust en vreugde dan kost je dat heel wat levensenergie. Een lek aan levensenergie die hoogstwaarschijnlijk ook een grote impact heeft op andere gebieden van je leven, bv je werk, je gezin en je gezondheid. Wat je kan doen om dit te veranderen. / If your love relationship is more of a strenuous affair for you than a place of peace and joy, it costs you a lot of life energy. A leak of life energy that most likely also has a major impact on other areas of your life, such as your work, your family and your health.

Contact Peggy Quaaden