Skip to main content
Maruschka Boomsma portrait

Maruschka Boomsma

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2023

Born in the Achterhoek, I have always been attracted to farm life. At primary school I said: “When I grow up I'm going to live on a farm in Friesland!” However, things turned out differently. I went to Leeuwarden where I did the Social Work and Services training. Then I traveled around Africa for a while. Over the years I have developed further as a coach, with Inner-child work; the Enneagram and Connecting Communication.

Yet the farm continued to attract people. In 2017 I really started working as a fancier for the first time and enjoyed doing so for 5 years. Here I learned how much responsibility literally and figuratively weighs on the farmer and how family and social life are never separate from work on the farm. With my work at Hogenkamp Agricultural Coaching I bring my two passions together!

Due to the change in time and with all the regulations, you as a farmer face new challenges. Not always easy. But you don't have to do it alone! As a coach, I offer a listening ear, an in-depth question and space for emotion. That extra support, for when it's all just too much, can be so necessary. You no longer have to do it alone, as has been done for generations. Without judgment, I will stand next to you and shine a light on your life, so that you can regain control of the situation. I have an eye for detail and my questions bring you closer to yourself. You contain all the answers to get your life back into balance.

Trainer's primary language


Geboren in de Achterhoek uit Friese ouders, heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot het boerenleven. Op de basisschool zei ik: “Later als ik groot ben ga ik op een boerderij in Friesland wonen!” Het liep echter anders. Ik ging naar Leeuwarden waar ik de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening heb gedaan. Daarna heb ik een tijd rondgetrokken in Afrika. Door de jaren heen heb ik me verder ontwikkeld als coach, met Innerlijk-kind werk; het Enneagram en Verbindende Communicatie.

Toch bleef de boerderij trekken. In 2017 ben ik voor het eerst echt gaan werken als melker en met veel plezier 5 jaar gedaan. Hier leerde ik hoe groot de verantwoordelijkheid letterlijk en figuurlijk drukt op de boer en hoe het gezin en sociaal leven nooit losstaan van het werk op het bedrijf. Met het werk bij Hogenkamp Agrarisch Coaching breng ik mijn 2 passies samen!

Door de verandering in tijd en met alle regelgevingen sta jij als boer voor nieuwe uitdagingen. Niet altijd makkelijk. Maar je hoeft het niet alleen te doen! Ik bied als coach een luisterend oor, een verdiepende vraag en ruimte voor de emotie. Die extra steun in de rug, voor wanneer het allemaal even te veel is, kan zo nodig zijn. Je hoeft het niet meer alleen te doen, zoals generaties lang gedaan is. Zonder oordeel kom ik naast je staan en schijn licht bij op jouw leven, zodat je weer grip krijgt op de situatie. Ik heb oog voor detail en breng jou met mijn vragen weer dichterbij jezelf. In jou zitten alle antwoorden om jouw leven weer in balans te krijgen.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Counseling & Coaching
  • Parenting & Family
Van hoofd naar hart, van zorgen naar mogelijkheden, van strijd en machteloosheid naar ontspanning en kracht. / From head to heart, from worries to possibilities, from struggle and powerlessness to relaxation and strength.