Skip to main content
Magdalena Wegner Portrait

Magdalena Wegner

Nauczycielka uważności w podejściu MBLC dla dorosłych i MBLC-YA dla młodzieży
Poland
Speaks Polish
Certified Trainer since 2015

W pracy łączę podejście NVC z Mindfulness. Pracuję z dorosłymi i z młodzieżą.
Korzystam z Kręgów Naprawczych jako formy rozwiązywania konfliktów.
Pracuję z z placówkami edukacyjnymi, małymi firmami i organizacjami pozarządowymi.

At work, I combine the NVC approach with Mindfulness. I work with adults and teenagers.
I use Recovery Circles as a form of conflict resolution.
I work with educational institutions, small companies and non-governmental organizations.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • Parenting & Family
  • Social Change

Contact Magdalena Wegner