Skip to main content
Magdalena Kosicka Leszczyńska portrait

Magdalena Kosicka Leszczyńska

Poland
Speaks English, Polish
Certified Trainer since 2017

My passion is working with conflict. I support understanding between people by learning communication, dealing with difficult situations and building relationships. I work with conflict through mediation, solving group conflicts based on empathy and coaching.

Building relationships, preventing conflicts and the ability to solve them in a constructive way, especially for children and teenagers, is very important to me, which is why, in addition to conflict resolution, I also conduct communication and mediation training for parents and teachers, as well as peer mediation training.

I work with children and teenagers of all ages, I focus on opening hearts to others and supporting mutual understanding between people. I work with families and partners, helping to end disputes, build and rebuild love and closeness. In my work with teachers, I focus on supporting teachers and students in challenges, facilitating understanding and building relationships based on true respect and trust. My experience:

 • I graduated in Law from the Jagiellonian University;
 • I completed legal counsel training and passed the professional examination as a legal counsel;
 • I have been a court mediator since 2012, I have been working as a mediator within the Arbitration and Mediation Center at the Catholic University of Lublin in Lublin, the Economic Mediation Center at the National Chamber of Legal Advisers, the "Zam Praw" Foundation of the District Chamber of Legal Advisers in Lublin, I am entered on the list of permanent mediators by President of the District Court in Zamość
 • I have been associated with Nonviolent Communication since 2007.

Trainer's primary language

Moją pasją jest praca z konfliktem. Wspieram porozumienie pomiędzy ludźmi poprzez naukę komunikacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji. Pracuję z konfliktem poprzez mediację, rozwiązywanie konfliktów grupowych w oparciu o empatię oraz coaching.

Bardzo ważne jest dla mnie budowanie relacji, zapobieganie konfliktom oraz umiejętności rozwiązywania ich w sposób konstruktywny, szczególnie przez dzieci i młodzież, dlatego oprócz rozwiązywania konfliktów prowadzę też szkolenia z zakresu komunikacji i mediacji dla rodziców i nauczycieli i oraz szkolenia mediacji rówieśniczych.

Pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, skupiam się na otwieraniu serc na drugiego człowieka i wspieraniu wzajemnego zrozumienia między ludźmi. Pracuję z rodzinami, partnerami pomagając zakończyć spory, budować i odbudowywać miłość i bliskość. W pracy z nauczycielami skupiam się na wspieraniu nauczycieli i uczniów w wyzwaniach, ułatwianiu porozumienia oraz budowaniu relacji opartych na prawdziwym szacunku i zaufaniu. Doświadczenie:

 • ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • odbyłam aplikację radcowską i zdałam egzamin zawodowy jako radca prawny;
 • od 2012 r. jestem mediatorem sądowym, pracuję jako mediator w ramach Centrum Arbitrażu i Mediacji przy KUL w Lublinie, Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „ Znam Prawo”, jestem wpisana na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu
 • od 2007 r. jestem związana z Porozumieniem bez Przemocy (NVC),

Share this page:

TRAINING FOCUS:

 • Conflict Resolution
 • Education
 • Parenting & Family

Contact Magdalena Kosicka Leszczyńska