Skip to main content
Javor Škerlj Vogelnik portrait

Javor Škerlj Vogelnik

Z GLOBALNO uveljavljenim pristopom NVC komuniakcije (Rosenberg), vam pomagam, da boste svojo komunikacijo dvignili na nivo, ki vas bo podpiral v vseh aspektih življenja.
Slovenia
Speaks English, Croatian, French, Italian, Slovenian
Certified Trainer since 2022

I work in the business environment, in universities, in youth centers and other organizations. I enjoy providing support and imparting new knowledge to individuals and groups!

My passions include music and woodworking, and I am gradually studying abroad in the movement therapy method Movement Medicine, which combines the knowledge of traditional shamanic practices and modern neuroscience. I like to go to the hills, I love nature and regularly practice the Wim-hoff method of exposure to the cold.

Trainer's primary language

Sem mednarodni certificiran trener globalnega pristopa nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu (www.CNVC.org) in delujem v poslovnem okolju, na univerzah, v mladinskih centrih in drugih organizacijah. Uživam v nudenju podpore in predajanju novih znanj posameznikom in skupinam!

Med moje strasti spadajo tudi glasba, izdelovanje iz lesa, postopoma pa se v tujini izobražujem tudi iz gibalno terapevtske metode Movement Medicine, ki združuje znanja tradicionalnih šamanskih praks in  sodobne nevroznanosti. Rad hodim v hribe, obožujem naravo ter redno prakticiram Wim-hoff metodo izpostavljanja mrazu.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Parenting & Family

Contact Javor Škerlj Vogelnik