Skip to main content
Gonca Fide portrait

Gonca Fide

Speaks English, Turkish
Certified Trainer since 2022

I graduated from METU Sociology. I took part in the development, nature protection, wildlife development, erosion prevention, projects of international and national programs. I worked in the social impact field of the energy sector.

When I visited countless Anatolian villages in my professional life, I observed that people have more similarities than differences, approach the same event from different angles, and have disagreements because they have not experienced stretching their perspectives before. It has always been my personal curiosity how to create the possibility of a settlement ground.

While I was looking for a school for my daughter, I became aware of the Another School is Possible movement. In addition to my professional life, I voluntarily served as the General Coordinator and Chairman of the Board of Directors during the establishment years of BBOM Ankara Cooperative. I took an active role in the BBOM Association Board of Directors.

In the process of learning alternative–democratic approaches in education, I met Nonviolent Communication (NS). I experienced how we can change our communication habits with Marshall Rosenberg's "needs-oriented approach". I received more than 500 hours of training from national and international certified trainers and shared more than 300 hours. I continue my nonviolent journey as a CNVC (International Center for Nonviolent Communication) Certified Trainer.

In Ankara, I share SI at the "Empathy Evening," "Stay In The Moment," and "42 Key Distinctions in Communication" workshops. I guide in transforming conflicts in CI language. I can give my training face-to-face or online. I have been a member of the Turkish Association of Nonviolent Communication since 2019 and on the Center for Nonviolent Communication Certified Trainers list since August 2022.

I see that this language, which is needs-oriented and embellished with empathy, is very powerful in “creating non-violence,” and I continue to do my best to spread it.

Trainer's primary language

 ODTÜ Sosyoloji mezunuyum. Uluslararası ve ulusal programların kalkınma, doğa koruma, yaban hayatı geliştirme, erozyon önleme, projelerinde görev aldım. Enerji sektörünün sosyal etki alanında çalıştım. 

Profesyonel hayatımda sayısız Anadolu köyünü ziyaret ettiğimde insanların farklılıktan çok benzerlikleri olduğunu, aynı olaya farklı açılardan yaklaştıklarını ve bakış açılarını esnetmeyi daha önce deneyimlememiş olmalarından dolayı anlaşmazlık yaşadıklarını gözlemledim. Anlaşma zemini oluşma ihtimalinin nasıl oluşturulacağı her zaman kişisel merakım oldu. 

Kızım için okul arayışında iken Başka Bir Okul Mümkün hareketinden haberdar oldum. Profesyonel hayatımın yanında gönüllü olarak BBOM Ankara Kooperatifinin kuruluş yıllarında Genel Koordinatörlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüm. BBOM Derneği Yönetim Kurulunda etkin rol aldım.

Eğitimde alternatif – demokratik yaklaşımları öğrenme sürecinde Şiddetsiz İletişim (Şİ) ile tanıştım. Marshall Rosenberg’in “ihtiyaç odaklı yaklaşımı”yla iletişim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebileceğimizi deneyimledim. Ulusal ve Uluslararası sertifikalı eğitmenlerinden 500 saatin üzerinde eğitim aldım ve 300 saati aşan paylaşımlarda bulundum. Şiddetsizlik yolculuğuma CNVC (Uluslararası Şiddetsiz İletişim Merkezi) Sertifikalı Eğitmeni olarak devam ediyorum. 

Ankara’da “Empati Akşamı”, “Anda Kal Canda Kal” ve “İletişim’de 42 Anahtar Ayrım” atölyelerinde Şİ paylaşıyorum. Şİ diliyle anlaşmazlıkları dönüştürmeye rehberlik ediyorum. Eğitimlerimi yüzyüze ve çevrim içi olarak verebiliyorum. 2019 yılından bu yana Şiddetsiz İletişim Türkiye Derneği üyesiyim. Ağustos 2022 tarihinden itibaren Centre for Nonviolent Communication Certified Trainers listesindeyim.

İhtiyaç odaklı ve empatiyle bezenmiş bu dilin “şiddetsizliği yaratma” konusunda çok güçlü olduğunu görüyorum ve yayılması için elimden geleni yapmaya devam ediyorum.

Share this page:

Contact Gonca Fide

{emailcl