Skip to main content
Deniz Spatar portrait

Deniz Spatar

Turkey
Speaks English, Turkish
Certified Trainer since 2018

I feel a deep passion for all work around the reconcilement of collective traumas. I am enthusiastic about creating a safe exploration space and extending an invitation to practice nonviolence. My Nonviolent Communication journey continues with every new training I offer and receive, as well as on the street, with my family, friends, and neighbors, in my work, with questions and new awareness in life. This journey helps me balance my longing for personal and social transformation.

My childhood was spent in Istanbul in the late 1970s and early 1980s when political polarization increased day by day and violence became a daily reality. The 1980 Military Coup followed this process. I witnessed these with the perception of a child and I was impressed with my family in the first degree. That being the case, I spent my youth trying to do something active for peace. Over the years, I began to realize that I was complaining about violence, but my own actions and words were also creating a kind of violence against myself and others. I was shocked when I realized this. In that process, I took refuge in literature. I couldn't get up to speed, I wrote and published a storybook.

In order to earn my living, I did many jobs such as encyclopedia marketing, typesetting, comic, interviewer, secretarial, reporter, various positions in the social research sector, UNDP communication consultancy, documentary film assistant director. I worked as a journalist and Public Relations/PR specialist for the longest time. I have been very familiar with corporate life in the Public Relations sector. In the same period, I worked directly with market leaders and global brands in the fields of crisis communication, marketing communication, corporate communication, digital communication and internal communication.

In this process, I also got acquainted with teachings and methods such as Yoga, meditation, mindfulness, various body therapies, family constellation. I have completed more than 1500 hours of Yoga Teacher Training, including Yoga Therapy. While trying to understand the “ahimsa” principle of Yoga in 2013, I found the annual training program of Vivet Alevi (who was the only Nonviolent Communication trainer in Turkey at that time). I participated in Vivet Alevi's 5-year program in various roles (participant, assistant, assistant trainer, trainer).

In 2016, I left my last corporate job as TEMA Foundation Communications Department Head. Thus, I started to plan my time entirely to contribute to the spread of Nonviolent Communication in Turkey, and to continue my life by sharing what I learned from Nonviolent Communication.

While sharing Nonviolent Communication, I realize that I am influenced by the Yoga-Meditation-Body Therapies, Krishananda and Amana's Learning Love, and Thomas Huebl's Transparent Language methods, which I have recently come into contact with, as well as the Nonviolent Communication trainers. I very much enjoy using all of this learning to delve into the simplicity that Marshall Rosenberg offers with Nonviolent Communication. With every method I learn, I am once again amazed by the simplicity of Nonviolent Communication and its applicability in life.

In 2018, I was accepted into the Certified Nonviolent Communication trainers community by CNVC (Center for Nonviolent Communication), founded by Marshall Rosenberg. I feel very alive when I serve adults who work with children (especially children living in sensitive areas). I have a great interest and passion for all efforts and work related to the healing of collective traumas. Together with Canan İrtem, I am one of the dreamers and producers of the program “A Language of Life, Non-Violent Communication” broadcast on Açık Radyo. I am thrilled to offer attendees at my seminars an invitation to create a safe space of discovery and encouragement to bring the power of nonviolence to life.

My journey of Nonviolent Communication continues with questions and awareness while dealing with my family, my lover, my friends, my neighbors, my job, in short, life on the street, in addition to the many trainings I have received and offered. My journey helps me balance my aspirations for personal growth and social change.

Trainer's primary language

Çocukluğum politik kutuplaşmanın gün be gün arttığı, şiddetin günlük gerçek halini aldığı 1970’lerin sonu, 1980’lerin başının İstanbul’unda geçti. Bu süreci 1980 Askeri Darbesi izledi. Bunlara çocuk algısıyla tanık oldum ve ailemle birlikte birinci dereceden etkilendim. Hal böyle olunca gençliğimi barış için aktif bir şeyler yapma çabasıyla geçirdim. Yıllar geçtikçe fark etmeye başladım ki, şiddetten şikayet ediyordum ancak kendi eylemlerim ve sözlerim de hem kendime, hem de başkalarına karşı bir tür şiddet yaratıyordu. Bunu anlayınca sarsıldım. O süreçte, edebiyata sığındım. Hızımı alamadım, bir öykü kitabı yazdım ve yayınladım.

Hayatımı kazanmak için de ansiklopedi pazarlamacılığı, dizgicilik, komilik, anketörlük, sekreterlik, muhabirlik, sosyal araştırmalar sektöründe çeşitli görevler, UNDP iletişim danışmanlığı, belgesel film yönetmen yardımcılığı gibi pek çok iş yaptım. En uzun süreli olarak gazeteci ve Halkla İlişkiler/PR uzmanı olarak çalıştım. Halkla İlişkiler sektöründe kurumsal hayatla epeyce hemhal oldum. Aynı süreçte pazar lideri ve global markalarla kriz iletişimi, pazarlama iletişimi, kurumsal iletişim, dijital iletişim ve iç iletişim alanlarında doğrudan çalıştım.

Bu süreçte bir yandan da Yoga, meditasyon, mindfullness, çeşitli beden terapileri, aile dizimi gibi öğretiler ve metotlarla tanıştım. Aralarında Yoga Terapi’nin de bulunduğu 1500 saatten fazla Yoga Hocalık Eğitimi’ni bitirdim. 2013’te Yoga’nın “ahimsa” ilkesinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, Vivet Alevi’nin  (ki o zaman Türkiye’deki tek Şiddetsiz İletişim eğitmeniydi) yıllık eğitim programını buldum. Vivet Alevi’nin 5 yıllık programına çeşitli rollerle (katılımcı, asistan, asistan eğitmen, eğitmen) olarak katıldım.

2016’da son kurumsal işim olan TEMA Vakfı İletişim Bölüm Başkanlığı’ndan ayrıldım. Böylece, zamanımı tamamen Türkiye’de Şiddetsiz İletişim’in yayılmasına katkıda bulunmak için planlamaya, hayatımı Şiddetsiz İletişim’den öğrendiklerimi paylaşarak sürdürmeye başladım.

Şiddetsiz İletişim paylaşırken Şiddetsiz İletişim eğitmenlerinden olduğu kadar, Yoga-Meditasyon-Beden Terapilerinden, Krishananda ve Amana’nın Learning Love (Sevgiyi Öğrenmek) ve çok yeni temas ettiğim Thomas Huebl’in Transparent Language (Şeffaf Dil) metotlarından da etkilendiğimi fark ediyorum.  Tüm bu öğrendiklerimi Marshall Rosenberg’in Şiddetsiz İletişim ile sunduğu sadelik içinde derinleşmek için değerlendirmekten çok keyif alıyorum. Öğrendiğim her metotla birlikte Şiddetsiz İletişim’in sadeliğine, hayatın içinde uygulanabilirliğine bir kez daha hayran kalıyorum.

2018’de Marshall Rosenberg’in kurduğu CNVC (Center for Nonviolent Communication) tarafından Sertifikalı Şiddetsiz İletişim eğitmenleri topluluğuna kabul edildim. Çocuklarla (özellikle de hassas bölgelerde yaşayan çocuklarla) çalışan yetişkinlere hizmet ettiğimde kendimi çok canlı hissediyorum. Kolektif travmaların iyileştirilmesiyle ilgili tüm çaba ve çalışmalara karşı büyük bir ilgi ve tutku duyuyorum. Açık Radyo’da yayınlanan “Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim” programının Canan İrtem’le birlikte hayalperestlerinden ve yapımcılarından biriyim. Seminerlerimde katılanlara güvenli bir keşif alanı yaratmaktan ve şiddetsizliğin gücünü hayata geçirme konusunda cesaret daveti sunmaktan coşku duyuyorum.

Şiddetsiz İletişim yolculuğum aldığım ve sunduğum pek çok eğitimin yanısıra sokakta, ailemle, sevgilimle, arkadaşlarımla, komşularımla, işimle, velhasılı hayatla ilişkilenirken sorular ve farkındalıklarla devam ediyor. Yolculuğum kişisel gelişim ve toplumsal değişim özlemlerimi dengelememe katkıda bulunuyor.

Youtube kanalımız için: bit.ly/zurafasohbetleri

Radyo podcastlerimiz için: https://acikradyo.com.tr/program/bir-yasam-dili

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Education
  • General
  • Health & Healing
  • Mind-Body-Spirit
  • Social Change

Contact Deniz Spatar

{emailcloak=off}