Skip to main content
Catherine Hermans portrait

Catherine Hermans

Landbouwkundig ingenieur, 1984-1989 KU Leuven, België // Kunstzinnig dynamisch coach (2010) Kleine Tiki, Antwerpen, België
Empowering toward self-connection and self-esteem and from there to others
Belgium
Speaks English, Dutch, French
Certified Trainer since 2021
"Ownership and (Self)Empathie are keys to (Self)Connection"

My love for nature drove me to study agricultural engineering. As a soul searching for more connection with myself and the other, I followed two courses that would give my life and professional career a drastic turn. In 2007, I started the 4-year creative coach/therapist course. Seven years later, I got to know the ideas of Connecting Communication. The magical power of empathy grabbed me from the first contact and I knew this was the path I was going to take.

I followed countless training courses and became an internationally certified CNVC trainer in 2021. As a Certified Trainer I want to keep growing, learning and developing. To this end, I continue to follow education and training with other certified trainers.

Empathy is the common thread of the philosophy and also of my personal style. Being empathetically present with someone and trusting that person will then come into their own wisdom and life energy. That he or she will find faith in themselves again, be able to set goals, find creative solutions, and resiliently tap into their potential. I like to work experientially by interweaving movement, meditation, and creative exercises in my training.

As a trainer and coach, it is my mission to teach individuals and organizations the power of Connecting Communication as a means to grow in personal and interpersonal awareness, increasing connection, cooperation and joy. I do not want to limit myself to Flanders or Belgium, but would also like to work elsewhere in the world for short or longer periods of time.

Trainer's primary language

Mijn liefde voor de natuur zette mij ertoe aan om landbouwkundig ingenieur te studeren. Als zoekende ziel naar meer verbinding met mezelf en de ander volgde ik twee opleidingen die mijn leven en professionele carrière een drastische wending zouden geven.

In 2007 startte ik de vierjarige opleiding creatief coach/therapeut. 7 jaar later leerde ik het gedachtegoed Verbindende Communicatie kennen. De magische kracht van empathie greep me vanaf het eerste contact en ik wist dat dit de weg was dat ik verder zou bewandelen.

Ik volgde talloze trainingen en werd in 2021 internationaal gecertificeerd CNVC trainer.
Als gecertificeerd trainer wil ik blijven groeien, leren en ontwikkelen. Daartoe blijf ik opleidingen en trainingen volgen bij diverse gecertificeerde trainers.

Empathie is de rode draad van het gedachtegoed en ook van mijn persoonlijke stijl. Empathisch aanwezig zijn bij iemand en erop vertrouwen dat die persoon dan in zijn eigen wijsheid en levensenergie komt. Dat hij of zij hierdoor opnieuw het geloof in zichzelf vindt, doelen kan stellen, creatief oplossingen kan vinden en veerkrachtig zijn/haar potentieel kan aanboren. Ik werk graag ervaringsgericht door ook beweging, meditatie en creatieve oefeningen in mijn trainingen te verweven.

Als trainer en coach is het mijn missie om individuen en organisaties de kracht van Verbindende Communicatie te leren kennen als middel om te groeien in persoonlijk en interpersoonlijk bewustzijn, waardoor verbinding, samenwerking en vreugde toenemen.

Ik wil mij hiertoe niet beperken tot Vlaanderen of België, maar zou ook graag elders in de wereld werken voor korte of langere tijd.

“Als trainer en coach is het mijn missie om individuen en organisaties de kracht van Verbindende Communicatie te leren kennen als middel om te groeien in persoonlijk en interpersoonlijk bewustzijn, waardoor verbinding, samenwerking en vreugde toenemen.”

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Mind-Body-Spirit
  • Social Change

Contact Catherine Hermans