Skip to main content
Anja Nekeman portrait

Anja Nekeman

Netherlands
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2013


In 2005 I was deeply affected by a training in Nonviolent Communication or Connecting Communication. A journey of discovery began into my core needs. I discovered what a life enrichment it is to give shape and content to my life based on these needs. The desire arose to let people experience this through training and coaching. How the quality of connection changes when we communicate with ourselves and others based on needs. I want to share this as a trainer. I like to challenge people to really connect with themselves and others. To broaden their ideas by learning to listen with different ears and to speak with different words.

My specialty and professional background

My career started at KLM. I also built my own company. My interest in people and behavior was my motivation to take a different course at the age of 40. Naturopathy, professional coach training, NLP master practitioner, Heartmath and training at the intersection of psychology, stress and burnout have further shaped me. I came into contact with different facets of being human. As a study counselor and trainer, I was involved in post-higher professional coaching training courses for many years. My passion for understanding what is happening beneath the surface contributes to developing people and teams in the broadest sense of the word. With all this baggage and tools I build bridges to the business world. I provide training to various target groups in Connecting Communication, team coaching and individual coaching.

What has Nonviolent Communication brought you?

Trust, peace and autonomy! Because I live from the realization that we are fulfilling our needs with all our behavior and I can make contact with this. And that we have a choice about how we want to fulfill our needs. It gives me courage and strength to tackle challenging situations, unravel them and bring them back to peace.

Trainer's primary language


In 2005 werd ik diep geraakt door een training in Geweldloze Communicatie ofwel Verbindende Communicatie. Een ontdekkingsreis begon naar kern behoeften van mezelf. Ik ontdekte wat een levensverrijking het is om vanuit deze behoeften mijn leven vorm en inhoud te geven. Het verlangen ontstond om door middel van training en coaching mensen dit ook te laten ervaren. Hoe de kwaliteit van verbinding verandert als we vanuit behoeften, met onszelf en anderen communiceren. Dit wil ik delen als trainer. Ik daag graag mensen uit om werkelijk verbinding te maken met zichzelf en anderen. Om hun denkbeelden te verruimen door met andere oren te leren luisteren en met andere woorden te spreken.

Mijn specialisme en professionele achtergrond

Mijn loopbaan begon bij de KLM. Daarnaast heb gebouwd aan een eigen bedrijf. Mijn belangstelling voor mensen en gedrag was mijn drijfveer om op mijn 40e een andere koers gaan varen. Natuurgeneeskunde, professionele coachopleidingen, masterpractioner NLP, Heartmath en scholingen op het snijvlak van psychologie, stress en burn-out hebben mij verder gevormd. Ik kwam in aanraking met verschillende facetten van het mens-zijn. Als studiebegeleider en trainer was ik jarenlang betrokken bij post-hbo coachopleidingen. Mijn passie voor het doorgronden van wat zich afspeelt onder de oppervlakte draagt bij aan het ontwikkelen van mensen en teams in de breedste zin van het woord. Met al deze bagage en gereedschappen sla ik bruggen naar het bedrijfsleven. Ik geef aan diverse doelgroepen training in Verbindend Communiceren, team-coaching en individuele coaching.

Wat heeft Verbindende Communicatie je gebracht?

Vertrouwen, rust en autonomie! Omdat ik leef vanuit het besef dat we met al ons gedrag onze behoeften aan het vervullen zijn en ik hiermee contact kan maken. En dat we een keuze hebben hoe we onze behoeften willen vervullen. Het geeft me moed en kracht om uitdagende situaties aan te pakken, te ontrafelen en weer tot rust te brengen.

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Education
Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. ~Rumi

Contact Anja Nekeman