Skip to main content

Jirafa Hizkuntza Liburua

This book, based on Nonviolent Communication (NVC), offers teachers a series of proposals to work with students. It gathers dynamics to work on emotions, needs, empathy-assertiveness, conflict management and self-esteem for the different educational stages.

An essential support for teachers, based on transversal educational competences, to deepen in the values necessary for life.

Description

Giraffe language is a metaphor used by Marshall Rosenberg, author of the educational model of Nonviolent Communication, which helps people connect with each other and allows them to value equally the needs of all. Its objective is to reinforce the ability to respond with empathy towards oneself and others, and to awaken the desire to collaborate with each other, greatly facilitating the resolution of conflicts in more effective ways.

The author presents a wide range of dynamics to be carried out in the classroom, related to emotional and relational intelligence. She offers tools for personal self-knowledge, the development of self-esteem and conflict management, crucial aspects in school and social coexistence.


Komunikazio Ez bortitzean (KEB) oinarritutako liburu honek, ikasleekin lantzeko proposamen sorta eskaintzen du. Emozioak, beharrak, gatazken kudeaketa eta autoestimua lantzeko etapa desberdinetarako dinamikak biltzen ditu.

Irakasleentzat ezinbesteko euskarria, zeharkako hezkuntza-gaitasunetan oinarrituta, bizitzarako behar dituzten balioetan sakontzeko.

Deskribapena

Jirafa lengoaia Marshall Rosenbergek erabiltzen duen metafora bat da, Komunikazio Ez Bortitzararen egilea, pertsonak elkarrekin konektatzen laguntzen duena eta guztien beharrak berdin baloratzea ahalbidetzen duena. Helburua norberarekin eta gainerako pertsonekin enpatiaz erantzuteko trebetasuna indartzea da, eta guztien artean lankidetzan aritzeko gogoa piztea, gatazkak modu eraginkorragoetan konpontzea erraztuz.

Egileak adimen emozionala eta erlazionala lantzeko gelan egin daitezken dinamika ugari aurkezten ditu. Nork bere burua ezagutzeko, autoestimua garatzeko eta gatazkak kudeatzeko lan tresnak eskaintzen ditu, eskolako eta gizarteko bizikidetzarako alderdi funtsezkoak.


The purchase of items from our virtual store help support CNVC through affiliate links where we may earn a percentage of the sale.