Passer au contenu principal
Portrait de Dimitri Kopina

Dmitriy Kopina

Formateur, Expert, Conseiller, Manager, Enseignant
Slovenia
Parle Anglais, Croate, Serbe, Slovène
Formateur certifié depuis 2018

Dmitriy Kopina, je suis avant tout un être humain.

Au cours de mon parcours professionnel et personnel, j'ai connu différents extrêmes afin de trouver une voie médiane appropriée, que je recherche toujours. Dans le monde de l'entreprise, j'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'environnement international des TIC, principalement en tant que manager et dans un rôle de lien entre le monde de l'entreprise et le monde technique. Depuis une décennie, mon chemin de vie m'a mis en contact avec la nature, le mouvement et la recherche d'une qualité de vie différente. Des expériences riches et inestimables, mais je les transmets aux autres comme ma mission.

Ma mission est d'accompagner les individus et les entreprises dans leur recherche de leur propre chemin, de plénitude de vie et de conscience dans le but de se connecter, de coopérer, de construire une communauté, d'améliorer les relations et la qualité de vie.
Je travaille comme formateur, expert, leader, coach, père et enseignant en présentiel les domaines présentiel et commercial. En parallèle, je suis un communicateur expérimenté, un praticien de longue date dans le domaine des relations partenaires et de la communication connectée.
De formation, je suis titulaire d'un doctorat en économie et sciences commerciales, avec plus d'un quart de siècle d'expérience en gestion, travail d'équipe, organisation et éducation dans divers environnements nationaux et internationaux.

Langue principale du formateur

Dmitriy Kopina sem v prvi vrsti človek.

 

Na svoji poslovni in osebni poti sem spoznaval različne skrajnosti, da bi lahko našel sebi primerno srednjo pot, ki jo še vedno iščem. V poslovnem svetu sem velik del svoje poslovne poti prehodil v mednarodnem IKT okolju, pretežno kot vodja in v povezovalni vlogi med poslovnim in tehničnim svetom. Zadnje desetletje me moja življenjska pot vodi v stik z naravo, gibanjem in iskanjem drugačne kvalitete življenja. Bogate in neprecenljive izkušnje pa, kot svoje poslanstvo prenašam drugim.

Moje poslanstvo je nuditi podporo posameznikom in podjetjem, pri iskanju njim lastne poti, polnosti življenja in zavedanja z namenom povezovanja, sodelovanja, gradnji skupnosti, izboljševanja odnosov in kvalitete življenja.
Delujem kot trener, strokovnjak, vodja, coach, oče in učitelj na osebnih in poslovnih področjih. Ob tem sem izkušen komunikator, dolgoletni praktik na področju partnerskih odnosov in povezovalne komunikacije.

Po izobrazbi sem doktor znanosti na področju ekonomskih in poslovnih ved, z več kot četrt stoletja izkušenj pri vodenju, skupinskem delu, organiziranju in izobraževanju v različnih domačih in mednarodnih okoljih.

 

Partager cette page:

FOCUS DE SES FORMATIONS :

  • Entreprise
  • Conseil et coaching
  • Éducation
  • Esprit-Corps-Esprit
  • Parentalité et famille
  • Changement social

Contacter Dmitriy Kopina