Passer au contenu principal
Portrait d'Emilie Kulpa-Nowak

Emilia Kulpa-Nowak

Odkryj piękno relacji dzięki świadomej komunikacji! / DÉCOUVREZ LA BEAUTÉ DE LA RELATION GRÂCE À LA COMMUNICATION CONSCIENTE !
Poland
Parle polonais

Je suis coach, auteur de livres, d'articles et de cours en ligne. J'enregistre des podcasts et travaille avec des gens individuellement. Je vous accompagne dans la construction de relations avec les autres, en commençant par organiser les relations avec vous-même. Grâce à cela, vous pouvez consciemment construire de belles relations - dans une relation, en famille ou au travail.

Grâce aux outils de la CNV, du coaching et de l'empathie, nous réchauffons et enveloppons la colère, la peur, l'hostilité, les jugements, nous resserrons ou assouplissons les frontières, nous pardonnons et aimons. En comprenant mieux nos émotions et nos besoins, nous entrons dans des relations responsables et libres. Je travaille avec des adultes : des parents et des personnes qui souhaitent construire consciemment leurs relations.

Dans un monde de relations de plus en plus superficielles, ce livre est comme une bouée de sauvetage ; attrape le! Choisissez bien et avec sens votre engagement, votre travail et vos activités dans la relation.

De plus, je suis l'auteur du livre « Love Day After Day : Comment créer des relations réussies grâce à la communication, la sensibilisation et Communication NonViolente » (publié par la maison d'édition VIRGO), un guide pour ceux qui souhaitent démarrer une relation ou chercher à leur relation, notamment :

  • Comment fonctionnez-vous dedans ?
  • Comment parler de ce qui est important ?
  • Que faire des arguments ?
  • Quels sont vos besoins ?
  • Quels sont les besoins de l’autre ?

Ceci est un guide pour vous si vous voulez plus de la vie, de vous-même et surtout de votre relation. Non pas parce que quelque chose ne va pas (parce que c'est un must !), mais parce que vous pouvez toujours modifier quelque chose pour vous amuser davantage.

Langue principale du Formateur

SPECJALIZUJĘ SIĘ W BUDOWANIU ŚWIADOMYCH RELACJI POPRZEZ PRACĘ NA EMOCJACH I POTRZEBACH WG METODY ROSENBERGA.
Jestem coachem, certyfikowaną trenerką NVC, autorką książki, artykułów i kursów online. Nagrywam podcasty i pracuję z ludźmi indywidualnie. Wspieram Cię budowaniu relacji z innymi, zaczynając od porządkowania relacji z samym sobą.

Dzięki temu możesz świadomie budować piękne relacje – w związku, rodzinie lub pracy. Korzystając z narzędzi NVC i coachingu oraz empatii ocieplamy i otulamy złość, strach, wrogość, osądy, uszczelniamy lub uelastyczniamy granice, wybaczamy i kochamy. Poprzez lepsze zrozumienie swoich emocji i potrzeb wchodzimy w relacje z odpowiedzialnością i wolnością. Pracuję z dorosłymi: rodzicami oraz osobami, które chcą świadomie budować swoje relacje.

JESTEM AUTORKĄ KSIĄŻKI “MIŁOŚĆ DZIEŃ PO DNIU. JAK TWORZYĆ UDANE ZWIĄZKI DZIĘKI KOMUNIKACJI, ŚWIADOMOŚCI I NVC”.
W świecie coraz płytszych relacji ta książka jest jak koło ratunkowe. Chwytaj! Wybierz dobrze i z sensem swoje zaangażowanie, pracę i działania w związku.

Oddaję w Twoje ręce książkę “Miłość dzień po dniu. Jak tworzyć udane związki dzięki komunikacji, świadomości i NVC”. Przewodnik dla tych, którzy chcą rozpocząć związek lub poprzyglądać się swojemu związkowi – jak w nim funkcjonujesz? Jak rozmawiasz o tym, co ważne? Co robisz z kłótniami? Jakie są Twoje potrzeby? Jakie są potrzeby drugiej osoby?

To poradnik dla Ciebie, jeśli chcesz więcej od życia, od siebie, a przede wszystkim od swojego związku. Nie dlatego, że coś w nim nie gra (bo wtedy to must have!), ale dlatego, że zawsze możesz co nieco podkręcić, by mieć więcej frajdy. Książkę wydało wydawnictwo VIRGO: zobacz

OBJECTIF DE LA FORMATION :

  • Relations familiales et interpersonnelles
  • Leadership (y compris la culture organisationnelle et le coaching des cadres)
  • Spiritualité et travail intérieur
JE ME SPÉCIALISE DANS LA CONSTRUCTION DE RELATIONS CONSCIENTES EN TRAVAILLANT SUR LES ÉMOTIONS ET LES BESOINS SELON LA MÉTHODE ROSENBERG.

Contacter Emilia Kulpa-Nowak