Skip to main content
Sofie Storms Portrait

Sofie Storms

Belgium
Speaks English, Dutch
Certified Trainer since 2024
"Between what is said and not meant and not said but meant, most of love is lost."

I am Sofie, mother of 4 children. I have come a long way to get where I am today. As a lawyer, I set out to change the world. I soon discovered that the world of conflict was not my world and that law is not always fair. My deep needs for harmony and connection were not met. And yet, that is what drives me: connection, purpose, and contribution.

I embarked on an exciting path of personal development in which I have transformed myself into the person I am today through all kinds of extra training (coaching, family and social mediation, clear perception, Nonviolent communication, and FKC). Of course enriched with a good portion of life experience gained in my own challenging life.

Connection, meaning, and contribution: I translate professionally in different ways:

 • One-on-one through coaching: My passion lies in coaching people who are willing to walk the path of personal development. Supporting them to - through nonviolent communication as a gateway – experience self-connection and improve the quality of their relationships.
 • Training courses on nonviolent communication
 • Working with teams: how to improve connection, cooperation, and communication within teams.
 • Mediation

In addition, I also see - being a lawyer - what an important social change NVC could bring to the legal world. That is why I also focus on legal professionals (through training and individual coachings)

Trainer's primary language

Ik ben Sofie, mama van 4 kinderen. Ik heb een hele weg afgelegd om te komen waar ik vandaag ben. Als advocaat ging ik de wereld veranderen. Ik kwam er al snel achter dat de wereld van de conflicten niet mijn wereld was en dat recht niet rechtvaardig is. Mijn diepe behoeften van harmonie en verbinding kregen weinig invulling.

En dat is nochtans wat mij drijft: verbinding, zingeving, bijdragen. Ik begon aan een boeiende weg van persoonlijke ontwikkeling waarbij ik mij via allerhande bijscholingen (coaching, familiale en sociale bemiddeling, helder waarnemen, geweldloze communicatie en FKC) heb omgevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Uiteraard aangevuld met een goede portie levenservaring opgelopen in mijn uitdagend leven.

Verbinding, zingeving en bijdragen vertaal ik professioneel op verschillende manieren:

 • Eén op één via coaching: Mijn passie ligt in het coachen van mensen die het pad van persoonlijke ontwikkeling willen bewandelen. Hen ondersteunen om – via geweldloze communicatie als toegangspoort – de weg naar zichzelf te laten vinden en de kwaliteit van hun relaties te verbeteren.
 • Trainingen rond geweldloze communicatie
 • Werken met teams : hoe de verbinding, samenwerking en communicatie binnen de teams verbeteren.
 • Bemiddeling

Daarnaast zie ik ook – jurist zijnde- wat een belangrijke maatschappelijke verandering NVC in de juridische wereld zou kunnen brengen. Vandaar dat ik mij ook bijkomend focus op legal professionals (via trainingen en coachings).

Share this page:

TRAINING FOCUS:

 • Business
 • Conflict Resolution
 • Counseling & Coaching
 • Facilitation
 • General
 • Intimate Relationships
 • Parenting & Family
My mission is to bring NVC into the legal world, through trainings or individual coachings. I also coach people in 1 on 1 sessions to support their personal and spiritual development.
“Between what is said and not meant and not said but meant, most of love is lost.”

Contact Sofie Storms