Spring naar de hoofdinhoud
Lydia Kaiser-portret

Lydia Kaiser

Mediatorin (zertifiziert n. d. Deutschen Mediationsgesetz), Coach (zertifiziert MSB/QUA-LiS NRW) / mediator (certified and German Mediation Act), coach (certified MSB/QUA-LiS NRW).
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gecertificeerd trainer sinds 2021


Levendig, humoristisch en empathisch ondersteun ik bedrijven, onderwijsinstellingen en medische praktijken bij het versterken van de respectvolle samenwerking in het team. Mijn trainings-, bemiddelings- en coachingsformats zijn gebaseerd op geweldloze/waarderende communicatie volgens Marshall B. Rosenberg .

Mijn aanbod omvat communicatieseminars op maat voor teams, bemiddeling tussen collega’s en individuele coaching voor managers en medewerkers. Met name de interactie van deze drie componenten binnen een order heeft zich in het verleden zeer goed bewezen. Onopgeloste conflicten veroorzaken enorme "kosten" in zowel de privé- als professionele context, slokken veel energie en aandacht op en ontnemen de vreugde van het samenwerken en samen dingen doen! Om succesvol samen te kunnen leven en discrepanties in het team tegen te gaan, is constructieve interactie met elkaar een belangrijke sleutelfactor.

Ik heb mijn wortels sinds 2000 als docent sport, wiskunde en Duits in een onderwijscontext en ben sinds 2007 met succes betrokken bij de lerarenopleiding en bijscholing. Of het nu in het bedrijf is, in het oefenteam of bij het vormgeven van een gemeenschappelijke samenwerking met kinderen en jongeren: De houding ten opzichte van mensen en de instrumenten die leiden tot een succesvolle, effectieve en vreugdevolle samenwerking verschillen nauwelijks: het gaat altijd eerst om de relatie, dan om de zaak!

Staand peddelen op de Rijn - soms met en soms tegen de stroom in. Uitdagingen aangaan, ze aangaan, ze krachtig/energiek/weloverwogen en tegelijkertijd mindful beheersen - zowel op de rivier als in mijn training - dat is mijn passie en competentie.

Primaire taal van de trainer


Lebendig, humorvoll und empathisch unterstütze ich seit 2017 Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Arztpraxen darin, ein respektvolles Miteinander im Team zu festigen. Meine Trainings- Mediations- und Coachingformate basieren auf der Grundlage der Gewaltfreien/Wertschätzenden Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg.

Mein Angebot umfasst maßgeschneiderte Kommunikationsseminare für Teams, Mediationen zwischen Kolleg*innen sowie individuelle Coachings für Führungskräfte und Mitarbeitende. Insbesondere das Zusammenspiel dieser drei Komponenten innerhalb eines Auftrags hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Ungelöste Konflikte verursachen sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext enorme "Kosten", binden viel Energie, Aufmerksamkeit und nehmen die Freude am Miteinander und gemeinsamen Tun! Um ein erfolgreiches Miteinander leben und Unstimmigkeiten im Team entgegenwirken zu können, ist ein konstruktiver Umgang untereinander ein wichtiger Schlüsselfaktor.

Meine Wurzeln habe ich seit 2000 als Lehrerin für Sport, Mathematik und Deutsch im pädagogischen Kontext und bin seit 2007 erfolgreich in der Lehrer Aus- und Weiterbildung tätig. Ob im Unternehmen, im Praxisteam oder bei der Gestaltung eines gemeinsamen Miteinanders mit Kindern und Jugendlichen: Die Haltung gegenüber dem Menschen und die Tools, die zu einem gelingenden, effektiven und freudvollen Miteinander führen, unterscheiden sich kaum:

Es geht immer zuerst um die Beziehung – dann um die Sache! Stand-up-Paddeln auf dem Rhein – mal mit und mal gegen den Strom. Herausforderungen wahrnehmen, annehmen, kraftvoll/energetisch/wohlüberlegt und gleichzeitig achtsam bewältigen – auf dem Fluss wie auch in meinen Trainings – das ist meine Leidenschaft und Kompetenz.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
Mit Freude en Begeisterung lebe ich Kommunikation! / Ik leef communicatie met vreugde en enthousiasme!

Neem contact op met Lydia Keizer