Training Details

IVK Training of Trainers (TOT)

Level(s)

Advanced

Topic

Leadership

Format

In Person

Language

Danish

Trainer

Kristensen, Kirsten

Date and Time

Thu, Nov 9, 2017 to Sun, Nov 12, 2017 — Modul 1: 9.-12. november 2017 - Modul 2: 1.-4. marts 2018 - Modul 3: 31. maj-3. — Central European Time (UTC+1)

Location

Info følger
Info følger
Denmark

Details

Dette kursusforløb er specielt tilrettelagt for mennesker der ønsker at lære, leve og formidle IVK. Måske underviser du allerede i IVK eller bruger IVK i dit job, og måske ønsker du at gå dybere med din egen forståelse af IVK, og integrere det i flere dele af dit liv. Måske ønsker du træning og inspiration til at skabe det bedste læringsrum for IVK, hvor både sjov og alvor har sin plads ved siden af klarhed og empati.

Med kurset ønsker vi at bidrage til et støttende fællesskab, hvor du som deltager finder den tryghed, der skal til, for at kunne arbejde med empati og ærlighed, og derved udfolde mere af dit potentiale.

Det betyder, at vi vil støtte dig i at udvikle dine stærke sider, så du kan bruge dem i dit arbejde med at formidle IVK. Og samtidig tilbyder vi ærlig og kærlig feedback til at forandre det, du ønsker at forandre i forhold til dine begrænsninger, skygger og hæmninger.

Vi vil træne dig, så du i højere grad kan:

Lytte til din egen indre stemme og finde din egen stil
Formidle IVK med troværdighed
Bidrage til øget bevidsthed omkring frihed og empowerment i de grupper du arbejder med
Respondere ikkevoldeligt på omverdenen
Finde balancen mellem ærlighed og empati
Skabe bæredygtige relationer med kolleger, medarbejdere og studerende
Kurset vil være en blanding af proces- og oplevelsesorienteret læring, hvor du inddrager dine egne erfaringer i en struktureret træning. Der vil lige fra begyndelsen blive rige muligheder for at træne formidling af IVK’s grundbegreber og deres mange anvendelsesområder.

Kroppens intelligens og åndedrættet vil også være en integreret del af træningen. Vi vil udforske veje til at aktivere kroppens ressourser både gennem udtryk, øvelser og afspænding.

Træningen kan være dit næste udviklingsskridt og et stort skridt på vejen mod at blive CNVC certificeret træner, men det er på ingen måde en forudsætning, at du ønsker at følge den vej.

Indhold:

Gennem hele kurset vil der være fokus på at træne hverdagssproget uden at miste kontakten med IVK. Kurset vil starte med afdækning af deltagernes egne læringsmål. Disse vil blive flettet sammen med nedenstående emner.

Klarhed i anvendelse af nøgledifferentieringer i dine IVK præsentationer

I IVK arbejder vi med knap 30 nøgledifferentieringer. Dette kan være forskellen på behov og strategier, eller på magt over og magt med. Vi vil træne både klarheden over disse, og anvendelsen af dem i træningssituationer, hvor du selv er facilitator. Som deltager inviteres du til at træne livsberigende svar på egne eksempler, samt håndtering af kontakt og konflikter i en gruppe.

Håndter dig selv, når du bliver trigget af en anden person

Det kan ske for os alle, at vi bliver trigget af en anden person. På kurset vil vi træne bevidsthed om egne triggere, og udvikle personlige strategier til at håndtere det, så vi kan træffe livsberigende valg om hvad vi deler med andre.

Integration af færdigheder til at skabe livsberigende fællesskaber

Det er vores erfaring, at graden af succes som træner hænger sammen med evnen til at indgå i team-work med andre. Derfor vil vi træne de færdigheder, der øger chancen for at finde givende måder at samarbejde på. Vi vil undersøge hvad der motiverer og inspirerer os og vi inviterer den enkelte til at finde sin egen daglige praksis, som kan sikre og bevare energien i arbejdet med IVK.

Træning af rollespil

CNVC har stillet materialer til rådighed i form af rollespil, som støtter integration af IVK-bevidstheden. Disse rollespil giver en all-round træning af vigtige aspekter af IVK, med feedback fra kursets deltagere og undervisere. Her vil der være fokus på at give og modtage feedback på en livsberigende måde.
Der vil også være mulighed for at anvende eksempler fra din egen hverdag.

For IVK-træner aspiranter

For dig, som arbejder mod selv at blive IVK-træner, vil følgende to punkter være relevante i forhold til certificeringsprocessen.

Udforskning og integration af de spirituelle aspekter af IVK

Efter nogle års arbejde med IVK, bliver det for de fleste tydeligt, at IVK er meget mere end en kommunikationsproces. Det er også en vej til kontakt med det vi kan kalde det essensielle ved at være menneske, eller den spirituelle dimension af livet. Vi vil udforske, hvordan du finder din egen måde at forholde dig til dette.

Udforskning af hvad ”social change” er for dig

Det indgår i CNVC’s certificeringsvejledning at beskrive egne mål for social change. Mange oplever dette spørgsmål overvældende: ”Hvordan kan jeg forandre verden?”
Du vil blive støttet i at formulere dine egne mål. Vi vil både beskæftige os med din vildeste drøm om den verden, du ønsker at leve i, og med de små skridt, der passer til det liv du lever lige nu. Det afgørende er, at du tager de små skridt i en retning, du selv tror på.
Også her spiller fællesskabet ind. Sammen kan vi mere end hver for sig, og sammen kan vi noget, som ingen af os kan alene.


Opgaver mellem de 3 moduler

Gensidig afprøvning og sparring:

Vi anser empatigrupper og sparringspartnere for at være en oplagt mulighed for at vokse og opbygge egne færdigheder. Derfor anbefaler vi at deltagerne mødes mellem modulerne.
Under kurset vil vi give grupperne forslag og ideer til opbygning af en struktur, der fremmer læring, og er bæredygtig, også ud over selve kurset.

Vejledning i arbejdet med CNVC’s certificeringsproces:

For dig, som ønsker at arbejde hen mod en CNVC-certificering, anbefaler vi stærkt at gennemarbejde dette materiale sammen med en eller flere deltagere i løbet af kurset. Især anbefaler vi den der beskrevne form for dagbog. I løbet af kurset vil der være tid til spørgsmål, til at bearbejde udfordringer, og/eller at fejre nye indsigter.

Valgfri coaching og mentoring:

Deltagerne tilbydes yderligere coaching og mentoring ud over selve kurset, mod ekstra betaling..
Vi kan også indgå aftaler om mentordage for en mindre gruppe sammen.

Points

  • Vi vil træne dig, så du i højere grad kan:
  • Lytte til din egen indre stemme og finde din egen stil
  • Formidle IVK med troværdighed
  • Bidrage til øget bevidsthed omkring frihed og empowerment i de grupper du arbejder med
  • Respondere ikkevoldeligt på omverdenen
  • Finde balancen mellem ærlighed og empati
  • Skabe bæredygtige relationer med kolleger, medarbejdere og studerende

Links

LIVKOM
Tilmelding

The Center for Nonviolent Communication
9301 Indian School Rd NE Suite 204
Albuquerque, NM 87112-2861 USA
Tel: +1.505.244.4041 | Fax: +1.505.247.0414 | US Only: 800 255 7696

NEW fundraising opportunity for US residents.