Training Details

IVK i praksis - Grundkursus

Level(s)

Basic

Topic

General NVC

Format

In Person

Language

Danish

Trainers

Kristensen, Kirsten
Schacht-Petersen, Karsten

Date and Time

Wed, Nov 1, 2017 to Sun, Nov 5, 2017 — Lørdag kl. 10 til onsdag kl. 16. — Central European Time (UTC+1)

Location

Rosenlund Kurser

Ralgyden 18
Søndersø, Funen 5471
Denmark

Details

Konflikter er en del af livet.

Både vores succes og vores velbefindende afhænger af, hvor gode vi er til at kommunikere og håndtere konflikter i dagligdagen. Vi må kunne tale sammen for at kunne arbejde sammen og se konflikter som en invitation til at finde nye kreative løsninger.

Lær at gøre potentielle konflikter til fredelige dialoger.
Lær at bryde tankemønstre, som fører til vrede og depression.

Med IkkeVoldelig Kommunikation (IVK) søger vi at etablere en kontakt baseret på ærlighed og indføling.
Vi giver udtryk for egne behov og værdier samtidig med, at vi er interesseret i andres behov og værdier.

Positiv konflikthåndtering
I en konfliktsituation gælder det om at få kontakt først. Når der først er kontakt mellem parterne, opstår der ofte en løsning, som indeholder begge parters interesse, og som ingen af parterne havde tænkt i forvejen.

Livsberigende
Kurset har som mål at bidrage til deltagernes viden om, hvordan de kan forandre fastlåste konflikter ved at forandre sproget. Der gives både teori og træning i at kommunikere på måder, der afspænder konflikter og beriger livet for en selv og for andre.

Sprog med følelse
Vi vil arbejde med at forandre det sprog, der er funderet i en tankegang om, at finde ud af hvem der har ret, hvem der er skyldig og fortjener straf, og hvem der er god og fortjener belønning. Vi vil i stedet anvende et sprog, der fokuserer på de følelser og behov der er tilstede hos parterne i en samtale.

Varieret undervisning
Der veksles mellem oplæg og gruppearbejde. Personlige oplevelser og cases kan indgå i undervisningen.

Forventet program:

1.dag. (Onsdag)
Velkomst og præsentation.
Introduktion til IkkeVoldelig Kommunikation og gennemgang af modellen.
Forskellen på at give til andre fra hjertet eller reagere ud fra angst, skyld og skam.

2.dag. (Torsdag)
Træning i iagttagelsens kunst. Dette er den første vigtige nøgle til at bruge sanserne i stedet for vores meninger og tolkninger.
At skelne mellem tanker og følelser. Dette er den anden vigtige nøgle til at udtrykke sig personligt og kontaktskabende.

3.dag. (Fredag)
Træning i at kende egne behov, og tage ansvar for egne følelser. Dette er den tredje vigtige nøgle til at sætte sig selv og andre fri og kende forskel på egen og andres banehalvdel.
At finde måder at opfylde egne og andres behov. Dette er den fjerde vigtige nøgle til at leve i frihed og til at åben op for de mange mulige løsninger, der er på ethvert problem. At bruge nuets kraft.

4.dag. (Lørdag)
Introduktion til empati, og øvelser i at lytte med nærvær og fokus på her og nu.
IVK i familien, i forhold til partner og til børn.
IVK på jobbet – mobning, konfliktløsning, samarbejde.

5.dag. (Søndag)
Øvelser i konfliktløsning med anvendelse af IVK.
Hvordan kan jeg arbejde videre med IVK, når jeg er kommet hjem?
Evaluering og afslutning.

Who is it for

Åbent for alle
Forudsætninger: Lyst og interesse

Points

  • Lær at finde alternativer til skæld ud
  • Lær at finde større frihed og livsglæde i samspil med andre
  • Lær at finde nye valgmuligheder i situationer med stress, vrede og depression
  • Lær at kommunikere med medfølelse ved at bruge din indfølingsevne
  • Lær at gøre livet dejligere for dig selv og andre.

Registration Investment

Pris: 4.850 kr. på flersengsværelse og 5.850 kr. på enkeltværelse – inkl. kost og logi

Medlemsrabat ved tidlig tilmelding og rabat for tidligere deltagere i grundkurset - se www.livkom.dk

Registration, payment and deposit info.

Sidste frist for tilmelding den 1.oktober 2017

Betaling: Din tilmelding er gældende, når vi har modtaget din indbetaling af depositum på 1.000 kr. eller hele kursusgebyret til konto 9860-0000231622.

Links

Online tilmelding
Læs mere
Foreningen LIVKOM
Rosenlund Kurser

The Center for Nonviolent Communication
9301 Indian School Rd NE Suite 204
Albuquerque, NM 87112-2861 USA
Tel: +1.505.244.4041 | Fax: +1.505.247.0414 | US Only: 800 255 7696

NEW fundraising opportunity for US residents.