Skip to main content
Johannes van Koert portrait

Jan van Koert

Empathie is de smeerolie voor alle 'lastige' situaties
Netherlands
Speaks English, Dutch, German
Certified Trainer since 2000
"'Zien' dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en we niet zonder elkaar kunnen. Inleven c.q. empathie is de smeerolie voor alle intermenselijke wrijving."

My name is Jan van Koert and I work as a trainer, coach, and author. What characterizes me is authenticity, direct clarity, patience and perseverance. I am interested in Nonviolent Communication, spirituality, non-duality and anything else that really matters to me. What makes me unique are my international work experiences, empathy, listening skills and “reading” non-verbal signals.

My background

I profiled myself by setting up a technical company on the one hand and, on the other hand, Vine training and coaching, co-setting up a Nonviolent Communication Train the Trainer course and Mediation course, training soldiers in Sierra Leone, Syrian opposition parties in Istanbul, and religious leaders in Ukraine. That is one of the reasons why I am skilled and experienced in training, solution-oriented coaching, mediating in relationship conflicts, staying afloat in the face of every setback and walking your talk.

It is my mission to contribute to enriching lives by bringing people and organizations into contact with their core and giving them tools to live and work in harmony with themselves and their environment, and therefore joyfully.

Trainer's primary language

Mijn naam is Jan van Koert en ik ben werkzaam als opleider, coach en auteur. Wat mij kenmerkt is echtheid, directe helderheid, geduld en doorzettingsvermogen. Ik interesseer mij in Geweldloze (Verbindende) Communicatie, spiritualiteit, non-dualiteit en verder wat er voor mij werkelijk toe doet. Wat mij uniek maakt zijn mijn (internationale) werkervaringen, inlevingsvermogen, luistervaardigheid en het “lezen” van non-verbale signalen.

Mijn achtergrond

Ik profileerde mij door het opzetten van enerzijds een technisch bedrijf en anderzijds, daarna, Vine training en coaching, het mede opzetten van een Train de GC trainer leergang en een GC Mediation opleiding, het trainen van o.a militairen in Sierra Leone, Syrische oppositiepartijen in Istanbul en religieuze leiders in Oekraīne. O.a. daarom ben ik vaardig én trainervaren in opleiden, oplossingsgericht coachen, bemiddelen in (relatie)conflicten, overeind blijven bij iedere tegenwind en (het leven van) walk your talk.

Het is mijn missie om bij te dragen aan het verrijken van het leven door mensen en organisaties in contact te brengen met hun kern en ze handvatten te geven om in harmonie met zichzelf en hun omgeving, en dus vreugdevol, te leven en te werken

“Mijn missie is om d.m.v. Geweldloze Communicatie, Non-dualiteit en Een Cursus in Wonderen bij te dragen bij het realiseren van vreugdevol werken en leven.”

Share this page:

TRAINING FOCUS:

  • Business
  • Conflict Resolution
  • Counseling & Coaching
  • Mind-Body-Spirit
  • Parenting & Family
Bemiddeling, familiegesprekken, individuele coaching, relatiebegeleiding en -herstel / Mediation, family conversations, individual coaching, relationship guidance and recovery
“Via mijn website: www.enkontakto.nl kunt u een gratis kennismakingsgesprek afspreken./ You can arrange a free introductory meeting via my website: www.enkontakto.nl.”

Contact Jan van Koert