Pynky Zsanett Szalai

Areas of Interest
Emotional Intelligence
Healing
Schools/Education
Spoken Languages
English
Hungarian
Training Countries
Hungary
United Kingdom
Public Message

I have been studying and practicing NVC since 2010, I have been teaching others since 2015 (as a non-qualified trainer). I registered with CNVC in 2018 and began the qualification process, which I completed in July 2021.

--

2010. óta tanulom és gyakorlom az EMK-t, 2015. óta tanítom másoknak is (nem minősített trénerként). 2018-ban regisztráltam a CNVC-nél, és elkezdtem a minősítés folyamatát, melyet 2021. júliusában fejeztem be.

Aim

In the course of my work, I mainly deal with families with children, situations that arise during parenthood, and communication difficulties. These include the process of raising children, setting loving boundaries, developing a humane set of rules in the family, adolescence, and relationships.
In addition, I even deal with the processing of mourning processes individually and in groups (death, traumatic childbirth, divorce, moving).

---

Munkám során főleg gyermekes családokkal foglalkozom, a szülőség során felmerülő helyzetekkel, kommunikációs nehézségekkel. Ide tartozik a gyereknevelés folyamata, a szeretetteli határkijelölés, emberséges szabályrendszer kialakítása a családban,  kamaszkor, párkapcsolat.
Ezen kívül foglalkozom még gyászfolyamatok feldolgozásával egyénileg és csoportban is (haláleset, traumatikus szülés, válás, költözés).

Mission

I want to show that “just” through communication, awareness of words and intent, we can make a huge difference in our lives.
I do this in my own life, talk about it and show it to others. I would like others to realize the simplicity of this, because it is often hindered by the fact that we think the task is very difficult.

--

Szeretném megmutatni, hogy "mindössze" a kommunikációval, a szavak és a szándék tudatosításával hatalmas változásokat tudunk elérni az életünkben. 
Ezt csinálom a saját életemben, beszélek róla és megmutatom másoknak. Szeretném, ha ennek az egyszerűségére mások is rájönnének, mert gyakran az akadályozza az elindulást, hogy nagyon nehéznek gondoljuk a feladatot.

Vision

I want to live in a world where all people are equal in every sense - race, gender, age, religion, financial status.
Where everyone has as much of the goods as they need.
Where children not to be in neccessity about anything that is essential for their development.
Where common values are acceptance, honesty, the pursuit of a relationship, the pursuit of consensus, freedom and security.

--

Olyan világban szeretnék élni, 
ahol minden ember egyenrangú minden értelemben - rasszra, nemre, korra, vallásra, pénzügyi helyzetre nézve egyaránt. 
Ahol az árukból mindenkinek annyi van, amennyire szüksége van. 
Ahol a gyerekek nem szenvednek szükséget semmiben, ami a fejlődésük szempontjából alapvető.
Ahol közös érték az elfogadás, őszinteség, a kapcsolatra való törekvés, a konszenzusra törekvés,  a szabadság és a biztonság.