Spring naar de hoofdinhoud
Xavier Fayolle portret

Xavier Fayolle

Agir là où je suis
France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2023
"Als het vlees wordt geboren en geleefd wordt, zijn de processen van mijn leven (persoonlijk, professioneel) en het is een reis met een celui-ci."

"Doe waar ik ben" is wat mij heeft geleid sinds mijn ontmoeting met Geweldloze Communicatie in 2015.

Ik werk al 15 jaar in een grote bankgroep waar ik een management heb kunnen ontwikkelen dat naar anderen en naar zichzelf luistert, een teammanagement heb opgezet dat samenwerking bevordert en het zoeken naar oplossingen ten voordele van iedereen (macht met liever dan macht over), co-construeren van een feedbackaanpak ter ondersteuning van de principes van Geweldloze Communicatie en bedoeld voor de andere leidinggevenden van de groep alsook het creëren van trainingen waarbij we focussen op de intentie en niet alleen op het resultaat. Vandaag als projectmanager binnen de nieuwe opleidingsrichting van deze groep, zet ik me in om deze verandering te blijven inspireren en te laten zien dat een andere manier en stem mogelijk is.

Handelen is voor mij ook teruggeven wat ik heb ontvangen door iedereen de mogelijkheid te bieden GC te ontdekken en te integreren via de initiatie- en verbetermodules. Geef iedereen, ongeacht hun afkomst, sociale, culturele, geografische of moeite met "gebruikelijke" leervormen zoals taal en schrijven, toegang tot GC.

Tot slot wil ik met jullie de enorme dankbaarheid delen die ik heb voor dit proces, omdat ik mijn relatie met mijn kinderen volledig heb kunnen veranderen, die met mij deelden dat ze vandaag de ruimte en de veiligheid hebben om te durven zeggen, durven te zeggen doen, zichzelf durven zijn. Ik ben nog steeds verbaasd om deze verandering in onze relaties te zien en dat het mogelijk is om een ​​andere levenskeuze te maken.

Primaire taal van de trainer

Agir là où je suis" est ce qui me guide depuis ma rencontre avec la CNV en 2015.

Depuis 15 ans je travaille au sein d'un grand groupe bancaire où j'ai pu y développer un management à l'écoute des autres et de soi-même, mettre en place une gestion d'équipe qui favorise la coopération et la recherche de solutions au service de tous (le pouvoir avec plutôt que le pouvoir sur), co-construire une approche du feedback à l'appui des principes de la CNV et à destination des autres managers du groupe ainsi que de créer des formations où l'on se concentre sur l'intention et pas uniquement sur le résultat. Aujourd'hui en tant que chef de projet au sein de la nouvelle direction de formation de ce groupe, j'ai à cœur de continuer à inspirer ce changement et de montrer qu'une autre voie et voix est possible.

Agir c'est aussi pour moi redonner ce que j'ai reçu en offrant la possibilité à chacun de de découvrir la CNV et de l'intégrer à travers les modules d'initiations et de perfectionnements. Permettre à chacun quelque soit son origine, sociale, culturelle, géographique, ou ayant des difficultés avec les formes «habituelles» d’apprentissage comme le langage et l'écriture d'accéder à la CNV.

Enfin je souhaite partager avec vous l'immense gratitude que j'ai vis-à-vis de ce processus pour m'avoir permis de changer complètement ma relation avec mes enfants qui m'ont partagé qu'aujourd'hui ils ont l'espace et la sécurité pour oser dire, oser faire, oser être eux mêmes. Je suis toujours aussi émerveillé de constater ce changement dans nos relations et qu'il est possible de faire un choix de vie différent.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Xavier Fayolle