Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Vinciane Marlière

Vinciane Marlière

Psycholoog / Psycholoog
Belgium
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 1998


Psycholoog, hypnotherapeut en professioneel coach, gecertificeerd in systemische familie- en organisatieopstellingen volgens de aanpak van Bert Hellinger, Vinciane Marlière werkt al ruim 25 jaar op het gebied van individuele ondersteuning, in groepen en in het bedrijfsleven. Vinciane heeft de intentie om dichter bij de mens te komen in alle dimensies die hen verbinden met een voortdurend veranderende wereld en met bedrijven die in een steeds complexere omgeving werken.

Door haar reis als artistiek ruiter heeft Vinciane kunnen ervaren hoe belangrijk het is om zich met finesse, tact, nauwkeurigheid, maatstaf en precisie aan anderen aan te passen. Ze leerde subtiele aandacht te ontwikkelen voor de perceptie van microbewegingen, zorgvuldig luisteren naar anderen, evenals de kunst van dialoog in evenwicht en wederzijds respect.

Zijn vaardigheden in het ondersteunen van mensen in hun proces van persoonlijke of professionele prestaties zijn verrijkt door een masterdiploma in klinische psychologie, training in transactionele analyse en neurolinguïstisch programmeren. Daarnaast is zij opgeleid in mediation en conflicthantering.

Naast haar studie heeft Vinciane tien jaar als hippotherapeut gewerkt en achttien jaar in een psychiatrische omgeving. Deze rijke ervaringen stelden hem in staat zijn vaardigheden te gebruiken en te verfijnen ten dienste van zijn persoonlijke ontwikkeling. Dankzij haar jarenlange contact met verschillende mensen heeft Vinciane een bijzondere gevoeligheid voor gevoel en pre-verbale kunnen ontwikkelen. Deze expertise zet zij ook binnen organisaties in om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven op het werk.

De ondersteuning die Vinciane Marlière in de praktijk brengt om mensen dichter bij hun ‘zijn in wording’ te helpen, is gebaseerd op fundamentele waarden als vertrouwen in het Leven, de kracht om te Kiezen, de kracht van Liefde, de kracht van Intentie en de kunst van aanwezigheid.

Primaire taal van de trainer


 
Psychologue, hippothérapeute et coach professionnelle, formatrice certifiée en communication non violente selon l’approche de Marshall Rosenberg, de même qu’en constellations systémiques familiales et organisationnelles selon l’approche de Bert Hellinger, Vinciane Marlière travaille dans le domaine de l’accompagnement individuel, de groupe et en entreprise depuis plus de vingt ans.

Avec Sens-Présence-Conscience, Vinciane affirme encore plus son intention de continuer à se rapprocher de l’être humain dans toutes les dimensions qui le relient à un monde en mouvance constante et aux entreprises œuvrant dans un environnement de plus en plus complexe.

À travers son parcours de cavalière artistique, Vinciane a pu expérimenter l’importance de s’ajuster à l’autre avec finesse, tact, justesse, mesure et précision. Elle a appris à développer une attention subtile aux perceptions des micromouvements, une fine écoute de l’autre, de même que l’art de dialoguer dans l’équilibre et le respect mutuel.

Ses habiletés à accompagner des personnes dans leur démarche de réalisation personnelle ou professionnelle ont été enrichies par une maîtrise en psychologie clinique, une formation en analyse transactionnelle et en programmation neurolinguistique. Elle est également formée en médiation et gestion de conflit.

En plus de ses études, Vinciane compte dix années de travail comme hippothérapeute et dix-huit en milieu psychiatrique. Ces riches expériences lui ont permis d’utiliser et d’affiner ses compétences au service du développement de la personne. Grâce à son contact de plusieurs années avec des personnes différentes, Vinciane a pu développer une sensibilité particulière au ressenti et au préverbal. Elle met également cette expertise à profit au sein des organisations pour assurer une meilleure qualité de vie au travail.

L’accompagnement que met en pratique Vinciane Marlière afin d’aider les personnes à se rapprocher de leur « être en devenir » s’appuie sur des valeurs fondamentales telle que la confiance dans la Vie, le pouvoir de Choisir, la force de l’Amour, la puissance de l’Intention et l’art de la Présence.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Geest-lichaam-geest
De celui die in de bataille een millennium van hommes en de celui is die vaincu lui is, het is meer dan een grote vainqueur. / Van hem die duizendduizend man in de strijd heeft overwonnen, en van hem die zichzelf heeft overwonnen, is laatstgenoemde de grootste overwinnaar. ~Boeddha

Neem contact op met Vinciane Marlière