Spring naar de hoofdinhoud
Vincent Delfosse-portret

Vincent Delfosse

Master in Biogeoscience, Certifié en Dynamique Participative, Brevet Fédéral d'accompagnateur en montagne.
De chemins de vie en chemins de montagne, je vous accompagne.
Switzerland
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2017
"Je leeft in een wereld die berust op een vertrouwensrelatie met nieuwe mensen en de wereld, die een verbinding cultiveert met een profonde en essentie met de natuur... maak geen deel meer uit van de partij! La Communication NonViolente is een grote précieux en solide voor construire chaque jour cette vision, et coopérer dans ce sens avec qui en a l'elan."

Ik doceer Geweldloze Communicatie (NVC) en ondersteun al enkele jaren teams bij gedeeld bestuur. Ik werk aan verantwoorde sociale verandering, waarbij ik streef naar een andere machtsverdeling door mensen van alle leeftijden te ondersteunen om verbinding te maken, zichzelf te ontwikkelen en samen te werken.

Mijn interventies vinden plaats in verschillende settings, zoals bedrijven, woningbouwcoöperaties, scholen of overheden. Daarnaast ondersteun ik deze collectieven en projecten op het gebied van collectieve intelligentie rond bestuur en individuele soevereiniteitsvraagstukken.

Het is in langere programma's, bijvoorbeeld tijdens trektochten, residentiële verblijven of natuurprojecten met tieners (nat'aventures.ch), dat ik de balans ervaar tussen het geven en ontvangen van het beste. Het is vooral daar dat ik GC echt beleef met wat zich aandient, in plaats van te leren van voorbeelden die van buitenaf komen.

Mijn praktijk en het voortdurend leren van Geweldloze Communicatie worden verrijkt door andere benaderingen die mij nauw aan het hart liggen, zoals de Bronprincipes van Peter Koenig, Participatieve Dynamiek, Waarderend Onderzoek of Spiraalvormige Dynamiek.

Daarnaast ben ik wandelgids en bioloog. Dus hoewel ik van menselijke relaties houd, ondersteun ik mensen ook bij het verbinden met andere levensvormen. Wees daarom niet verbaasd als een deel van mijn trainingen in het bos plaatsvinden, als ik NVC-tochten in Europa of de Himalaya leid of als je mijn naam tegenkomt als auteur van teksten voor natuurfilms.

Mijn interventiestijl is zowel flexibel als vasthoudend, in de zin dat ik gefocust blijf en tegelijkertijd openlijk verwelkom wat zich aandient in de realiteit van de dag. Ik moedig ervaringen in de ruimte aan, waarbij ik de vorm van uitwisselingen varieer, en geef de voorkeur aan kleurrijke grote tekeningen boven keynote-presentaties. Diepte en lichtheid, gezond verstand en authenticiteit markeren de verschillende momenten van een gedeelde dag.

Van levenspaden tot bergpaden, ik begeleid je!

Tot snel,

Vincentius

Primaire taal van de trainer

Je transmets la Communication NonViolente (CNV) et accompagne des équipes en gouvernance partagée depuis plusieurs années. J’œuvre ainsi à un changement social responsable, vers une autre distribution du pouvoir, en soutenant les humains de tous âges à être en lien, à se réaliser et à coopérer.

Mes interventions prennent place dans des cadres aussi divers que les entreprises, coopératives d’habitations, écoles ou administrations. J’accompagne en outre ces collectifs et projets en intelligence collective autour des questions de gouvernance et de souveraineté individuelle.

C'est dans les stages plus long, par exemple lors de treks, de séjours résidentiels ou de projets en nature avec des adolescents (nat'aventures.ch) que je vis le mieux cet équilibre entre donner et recevoir, et c'est surtout là que je vis vraiment la CNV avec ce qui se présente, plutôt qu'en apprenant avec des exemples ramenés de l'extérieur.

Ma pratique et mon apprentissage continu de la CNV s'enrichissent d'autres approches chères à mon coeur comme les Principes Source de Peter Koenig, la Dynamique Participative, l'Appreciative Inquiery ou la Spirale Dynamique.

Je suis aussi accompagnateur de randonnées et biologiste. Alors si j’aime les relations entre humains, je soutiens aussi ces derniers à se connecter aux autres formes de vie. Ne soyez donc pas étonné.es si certaines de mes formations ont lieu en forêt, si je guide des treks CNV en Europe ou dans l'Himalaya, ou si vous retrouvez mon nom comme auteur de textes de films animaliers.

Mon “style” d’intervention est à la fois souple et tenace, dans le sens où je garde le cap tout en
accueillant avec ouverture ce qui se présente dans la réalité du jour. Je favorise les expériences dans l’espace, en variant la forme des échanges, et préfère les grands dessins colorés aux présentations keynote. Profondeur et légèreté, sens commun et authenticité égrainent les différents moments d’une journée partagée.

De chemins de vie en chemins de montagne, je vous accompagne !

A bientôt,

Vincent

“Mijn missie is het begeleiden van individuen en collectifs met het teruggeven van het lien avec leur Source, onze creativiteit en het bijdragen aan een samenleving die levend leven geeft, plein.es de joie en onze emoties als onze bienvenues voor onze gids en nous rencontrer. Formaties, formaties, etappes variëren als de gelegenheid zich voordoet. Je hebt een pandrecht met de bossen, de bergen en de rivieren, en een facet van mijn missie is het geweten van de diversiteit en schoonheid, een vorm van getuigenis van de waarde van de toute vie . Parfois een nuit à la belle étoile of een sluier autour du feu sont des bronnen puissantes d'empathie!”

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
“Faisions un bout de chemin ensemble!”

Neem contact op met Vincent Delfosse