Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Véronique Gaspard

Véronique Gaspard

Infirmière facilitatrice / Verpleegkundige Facilitator
France
Spreekt Frans
Gediplomeerd Trainer sinds 2015
"La CNV est pour moi une éthique, plus qu'une techniek"

Ik verdedig het idee dat onze acties van vandaag een krachtige impact hebben op de wereld van morgen. Geweldloze Communicatie (NVC) helpt iedereen, ongeacht hun werkterrein, om hun bewustzijnsniveau te verhogen en zo bij te dragen aan het opbouwen van een wereld die rechtvaardiger is en respect voor iedereen heeft. Als medeoprichter van de vereniging "Déclic Education" ben ik er vast van overtuigd dat dit bewustzijn al heel vroeg op schoolniveau moet ontstaan ​​(binnen het raamwerk van het Nationale Onderwijssysteem, onderwijzers, gezinnen) en moet worden voortgezet binnen de besluitvormingsorganen (bedrijven , gezondheidszorg, lokale autoriteiten, enz.). Ik geloof sterk in de kracht van dit proces in dienst van grotere sociale rechtvaardigheid. Dat is waarschijnlijk de reden waarom NVC voor mij meer een ethiek dan een techniek is.

Primaire taal van de trainer

Je défends l'idée que nos actions d'aujourd'hui ont un impact puissant sur le monde de demain. CNV aide chacun, quel que soit le domaine d'activité, à élever son niveau de conscience et ainsi contribuer à construire un monde plus juste et respectueux de tous. Co-Fondatrice de l'association « Déclic Education », j'ai la ferme conviction que cette prise de conscience doit s'opérer très tôt au niveau scolaire (cadres de l'Éducation nationale, éducateurs, familles) et se poursuivre au sein des instances décisionnelles (entreprises, santé, collectivités locales). autorités, etc.) Je crois plus que tout au pouvoir de ce processus au service d'une plus grande justice sociale. C'est sans doute pourquoi la CNV est, pour moi, une éthique plus qu'une technique.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Véronique Gaspard