Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Véronique Gaspard

Véronique Gaspard

Infirmière facilitatrice / Verpleegkundige Facilitator
France
Spreekt Frans
"La CNV est pour moi une éthique, plus qu'une techniek"

Ik verdedig het idee dat onze acties van vandaag een krachtige impact hebben op de wereld van morgen. CNV helpt iedereen, ongeacht het werkterrein, om zijn of haar bewustzijnsniveau te verhogen en zo bij te dragen aan het opbouwen van een wereld die rechtvaardiger is en respect voor iedereen heeft.

Als medeoprichter van de vereniging “Déclic Education” ben ik er vast van overtuigd dat dit bewustzijn al heel vroeg op schoolniveau moet plaatsvinden (bestuurders van het nationale onderwijs, onderwijzers, gezinnen) en moet worden voortgezet binnen de besluitvormingsorganen (bedrijven, gezondheidszorg, lokale autoriteiten, enz.)

Ik geloof meer dan wat dan ook in de kracht van dit proces in dienst van grotere sociale rechtvaardigheid. Dit is ongetwijfeld de reden waarom NVC voor mij meer een ethiek dan een techniek is.

Primaire taal van de trainer

Je défends l’idée que nos actions d’aujourd’hui ont un impact puissant sur le monde de demain. La CNV aide chacun, quel que soit le domaine d’activité, à élever son niveau de conscience et ainsi contribuer à construire un monde plus juste et respectueux de tous.

Co-Fondatrice de l’association « Déclic Education », j’ai l’intime conviction que cette prise de conscience doit s’opérer très tôt au niveau de l’école (cadres de l’Education Nationale, éducateurs, familles) et se poursuivre au sein des instances décisionnaires (entreprises, santé, collectivités territoriales …/…)

Je crois plus que tout à la puissance de ce processus au service d’une plus grande justice sociale. C’est sans doute en cela que la CNV,est pour moi une éthique plus qu’une technique.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Véronique Gaspard