Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Veronique Clement

Veronique Clement

Facilitatrice en humanitaire relaties; Praticienne en formatatrice en resolutie-emotionnelle, Formée à l'animatie de Cercles-restaurants,
France
Spreekt Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2020

Wie ben ik?

Als muziekleraar gaf ik les aan dansers, zangers en muzikanten van alle leeftijden, waarna ik werd uitgenodigd om de leiding te nemen over het vrouwelijke vocale ensemble "Qui song t'elles."

Geraakt door geluiden, stemmen die zich vermengen en harmoniseren, gepassioneerd door psychologie en pedagogie, waarbij de beweging van het lichaam wordt gebruikt als een middel tot integratie, gevoelig voor non-verbale en de energie van woorden, ga ik verder naar 2010, van de harmonisatie van koren naar de harmonisatie van de harten door de ontdekking van het boek “Stop met aardig te zijn, wees echt” van Thomas D'Ansembourg, dat de deuren van de CNV voor mij opende.

Sindsdien heb ik de kunst van deze communicatie in alle situaties getest: in het gezin, als gedelegeerde ouder, in een re-integratiebedrijf, bij de begeleiding van kinderen met leerproblemen, ouder-kind- en gezin-schoolrelaties, enz. Mijn relaties zijn nu een smaak van ontdekking.

Tegenwoordig breng ik Geweldloze Communicatie over naar iedereen die betrokken is bij kinderen (ouders, leraren, opvoeders, facilitators, etc.) en iedereen die op zoek is naar een andere relationele kwaliteit, een andere kwaliteit van leven. Voor de basismodules stel ik een ontmoeting in het hart van de natuur voor. ‘Als de takken ruzie maken… omhelzen de wortels elkaar’, een Ivoriaans gezegde. Is het leven op aarde er niet om ons diep te herinneren aan wie we zijn?

Ik hoop je te ontmoeten,
Véronique

Primaire taal van de trainer

Qui suis-je ?

Professeur de formation musicale, j’ai enseigné auprès de danseurs, chanteurs et musiciens de tout âge, puis j’ai été invitée à prendre la direction de l’ensemble vocal féminin « Qui song t’elles ».

Touchée par les sons, les voix qui s’entremêlent et s’harmonisent, passionnée de psychologie et de pédagogie utilisant le mouvement du corps comme moyen d’intégration, sensible au non-verbal et à l’énergie des mots, je passe en 2010 de l’harmonisation des chœurs à l’harmonisation des cœurs en découvrant le livre « Cessez d’être gentils, soyez vrais » de Thomas D’Ansembourg qui m’ouvrit les portes de la CNV.

Depuis, je teste l’art de cette communication dans toutes les situations : en famille, en tant que parent délégué, en entreprise de réinsertion, accompagnement d’enfants en difficulté scolaire, relations parents-enfants et familles-écoles … Mes relations ont maintenant un goût de découverte. Aujourd’hui, je transmets la CNV à toute personne en lien avec des enfants (parents, enseignants, éducateurs, animateurs….), et toutes personnes en recherche d’une autre qualité relationnelle, d’une autre qualité de Vie.

Je propose pour les modules de base, une rencontre au cœur de la nature.
« Quand les branches se querellent… les racines s’embrassent » Proverbe Ivoirien.
La vie sur Terre n’est-elle pas là pour nous rappeler profondément qui l’on Est ?

Au plaisir de vous rencontrer,
Véronique

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin

Neem contact op met Veronique Clement