Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Tanja Bunzel

Tanja Bunzel

Primary school teacher and reform educator / Grundschullehrerin und Reform­pädagogin
Visionair voor respectvol samen leven en leren / Visionärin für respektvolles miteinander Leben und Lernen
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2020

Ik leerde over Geweldloze Communicatie tijdens een workshop met Marshall Rosenberg in 2004. Sindsdien ben ik vooral gefascineerd door het duidelijk kunnen zien van mijn behoeften, wat ECHT BELANGRIJK voor mij is.

De concepten van empathie en zelf-empathie hebben mij gedurende mijn hele carrière als leraar begeleid en hebben waardevolle inspiratie opgeleverd voor mijn creatieve werk en vooral voor mijn moederschap. Voor mij is dit de sleutel tot waarderende relaties, zowel in het gezin als in het dagelijkse professionele leven, en ik ben dankbaar dat ik hier elke dag het bewijs van zie.

Mijn ervaringen en deze sleutels geef ik door in workshops, in-house seminars en in coaching. Ik vind het leuk om mensen te begeleiden bij het vinden van hun hulpbronnen, het zien en volgen van hun eigen pad, en het steeds beter leren kennen van zichzelf. De krachten die aan het licht komen versterken de basis voor heldere, krachtige actie en communicatie.

Trainersopleiding

In 2015 heb ik mijn trainersopleiding afgerond bij Andrea Mergel, Jochen Hiester en Monika Oboth bij het Business Mediation Center Königswinter. Andere belangrijke metgezellen en mentoren zijn Marianne Sikor, Kristen Kristensen, Gerhard Rothaupt, Kelly Bryson, Anja Ufermann, Thorsten Hardieß, Ute Faber en nog veel meer.

Seminaries en workshops

Sinds 2017 geef ik seminars en workshops voor geïnteresseerden, vooral in onderwijsinstellingen. Met veel van mijn eigen voorbeelden kan ik een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling, verbinding en duidelijkheid voor ouders en opvoeders op scholen en kinderdagverblijven, waar ik ongelofelijk veel plezier aan beleef. Daarmee draag ik bij aan een wereld waar ik naar verlang; een wereld die gekenmerkt wordt door respect en waardering voor alle mensen. Mijn voornaamste taak is als leerkracht in het basisonderwijs en pedagogisch leider van een ontdekkend leerproject.

Adviseur Gestalttherapie

In de jaren 2005 - 2009 heb ik de opleiding tot Gestalttherapieconsulent (IGIS Siegerland) gevolgd en momenteel vervolg ik mijn opleiding tot systemisch coachen.

Mijn ervaring

Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons, die beiden inmiddels op de middelbare school zitten. Ik leef een relatie met mijn kinderen stap voor stap in plaats van opvoeding, maar er zijn nog steeds middelgrote tot kleine tegenslagen - en vooral prachtige verbindende, lichtheid creërende ervaringen. Ik heb de kracht van empathie en eerlijke zelfexpressie leren waarderen, vooral op het gebied van familie.

Mijn eigen ervaringen zijn gevarieerd qua ups en downs en mijn steun wordt gevoed door mijn eigen innerlijke groei en de vele kleine stapjes die ik tot nu toe heb gezet - op weg naar mezelf en de mensen die bij mij zijn. Het geeft mij veel vreugde om andere mensen te begeleiden, aandachtig en waarderend naar hen te luisteren, samen door dialoog tot inzichten te komen en bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Primaire taal van de trainer

Die Gewaltfreie Kommunikation habe ich 2004 in einem Workshop bei Marshall Rosenberg kennengelernt. Besonders fasziniert war ich davon, meine Bedürfnisse, das, was mir WIRKLICH WICHTIG ist, seitdem klar und deutlich vor mir zu sehen. Die Konzepte von Empathie und Selbsteinfühlung haben mich durch meine Berufstätigkeit als Lehrerin begleitet, bei meiner gestaltpädagogischen Tätigkeit und besonders für mein Muttersein wertvolle Impulse geliefert.

Für mich liegen hierin die Schlüssel für wertschätzende Beziehungen sowohl in der Familie als auch im Berufsalltag und ich bin dankbar, dafür täglich Beweise zu erleben. Meine Erfahrungen und diese Schlüssel gebe ich in Workshops, Inhouse-Seminaren und in Coachings weiter. Es bereitet mir Freude, Menschen dabei zu begleiten, ihre Ressourcen zu finden, ihren eigenen Weg zu sehen und zu gehen, sich selbst immer besser kennenzulernen.

Die Kräfte, die dabei freigelegt werden, festigen die Basis für klares, kraftvolles Handeln und Kommunizieren.

Trainerausbildung

2015 habe ich meine Trainerinnenausbildung bei Andrea Mergel, Jochen Hiester und Monika Oboth im Business Medi­ation Center Königswinter abgeschlossen. Weitere wichtige WegbegleiterInnen und MentorInnen sind Marianne Sikor, Kristen Kristensen, Gerhard Rothaupt, Kelly Bryson, Anja Ufermann, Thorsten Hardieß, Ute Faber und viele mehr.

Seminare und Workshops

Seit 2017 gebe ich Seminare und Workshops für interes­sierte Menschen vor allem in bildungsnahen Einrichtungen. Für El­tern und Pädagog*innen in Schulen und Kinder­tages­stät­ten kann ich mit vielen eigenen Beispielen zu per­sön­licher Entwicklung und Verbindung und Klarheit bei­tra­gen, was mir eine unglaublich große Freude be­rei­tet. Ich trage damit zu einer Welt bei, nach der ich mich sehne - die ge­prägt ist von Respekt und Wert­schät­zung für alle Menschen. Hauptberuflich bin ich Grund­schul­lehrerin und päda­go­gische Leiterin eines Projekts zum Entdeckenden Lernen.

Gestalt­­thera­peu­tische Beraterin

In den Jahren 2005 -2009 habe ich mich zur gestal­tthera­peutischen Beraterin weitergebildet (IGIS Siegerland) und bilde mich zur Zeit in Systemischem Coaching weiter.

Meine Erfahrung

Ich bin verheiratet und Mutter von zwei Söhnen, beide mittlerweile auf der weiterführenden Schule. Mit meinen Kindern lebe ich Schritt für Schritt BEziehung statt Erzie­hung, dabei gibt es immer noch mittlere bis kleine Rücks­chläge - und vor allem wunderbare verbindende, Leich­tigkeit schaffende Erlebnisse. Besonders im Bereich der Familie habe ich die Kraft der Empathie und des ehrlichen Selbstausdrucks schätzen gelernt.

Meine eigenen Erfahrungen sind vielfältig in Höhen und Tiefen und meine Begleitung nährt sich durch das eigene innere Wachstum und die vielen kleinen Schritte, die ich bisher gegangen bin - auf dem Weg zu mir selbst und den Menschen, die mit mir sind. Es bereitet mir tiefe Freude, andere Menschen zu beglei­ten, ihnen aufmerksam und wertschätzend zuzuhören, gemeinsam im Dialog Erkenntnisse zu gewinnen und zur Entwicklung beizutragen.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Onderwijs
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Tanja Bunzel