Spring naar de hoofdinhoud
Suzanne Nederlof portret

Suzanne Nederlof

Ph.D. | M.Sc.
Maatschappelijke verandering begint met verbinding
Netherlands
Spreekt Engels, Nederlands, Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2022
"Voor mij is Geweldloze Communicatie een manier van leven die mij helpt te focussen op het bijdragen aan het verrijken van mijn leven. Leven in een bewustzijn van Geweldloze Communicatie is voor mij essentieel geworden. Gandhi's beroemde uitspraak: 'Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien', inspireert ik hierin."

Ik reisde voor het eerst naar Burkina Faso, West-Afrika, in 1995 toen ik eenentwintig was. Opgeleid als plattelandssocioloog en antropoloog, leerde ik hoe mensen door hun normen en waarden, culturen en overtuigingen anders kunnen kijken naar dezelfde situatie. Ik moest mijn eigen vooropgezette gedachten over goed en fout, goed en slecht, gelukkig en ongelukkig loslaten en leerde situaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven te bekijken. Ik leerde hoe ik met verschillende mensen kon communiceren en hoe nieuwsgierigheid en het loslaten van mijn eigen oordelen me ondersteunden in verbinding en begrip. Toen ik in 2007 voor het eerst hoorde over Geweldloze Communicatie (NVC), leek het allemaal samen te vallen.

In die tijd was Geweldloze Communicatie voornamelijk een hulpmiddel dat ik in mijn werk gebruikte (advieswerk voornamelijk in Afrika) om de waarden en behoeften van verschillende groepen mensen te onderzoeken en begrip en beredeneerde actie onder hen te bevorderen. Veel later ontdekte ik dat er zoveel meer diepte in het GC-bewustzijn zat. Ik leerde het toe te passen in mijn eigen leven - in mezelf en met de mensen om me heen - en ervoer de magie ervan.

Als onderdeel van mijn reguliere baan bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Nederland, leidt ik nu studenten op in de masteropleiding Management of Development en de bacheloropleiding International Development Management. Ik ben er trots op dat studenten nu kennis maken met Geweldloze Communicatie en dit zowel in hun eigen leven als tijdens hun werk kunnen toepassen bij het faciliteren van verandering naar een duurzame wereld. Ik vertrouw erop dat deze trainingen een rimpeleffect kunnen hebben en bijdragen aan mijn visie: een wereld waarin ieders behoeften ertoe doen.

Een andere manier om bij te dragen aan mijn visie van een wereld waarin de behoeften van iedereen ertoe doen, is door te leven en GC te onderwijzen via mijn eigen bedrijf, EmpaTilya . “Tilya” is de vertaling voor giraf in het Moore, de meest gesproken lokale taal van Burkina Faso. Tilya, een woord in een relatief onbekende taal, benadrukt dat GC een universele taal is die kan bijdragen aan vrede en verbinding over de hele wereld. Via EmpaTilya organiseer ik trainingen om Geweldloze Communicatie te introduceren binnen mijn eigen gemeenschap — Wageningen, Nederland — geef in-company trainingen, en doe mediations en coaching.

Maatschappelijke verandering begint met verbinding!

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Sociale verandering
Mijn visie is een wereld waarin de behoeften van alle mensen tellen en uiteindelijk worden vervuld - onafhankelijk van waar men geboren is of wat iemands afstamming is. Om bij te dragen aan deze visie op sociale verandering is het mijn doel om GC te leven en te onderwijzen.
“Ik kom graag in contact met mensen die ook graag naar een wereld willen waarin ieders behoeften ertoe doen. Neem dus gerust contact op. Ik bied trainingen aan in Nederland (Wageningen en omgeving) en voor teams en organisaties op aanvraag.”

Neem contact op met Suzanne Nederlof