Spring naar de hoofdinhoud
Stella Alexandrijns portret

Stella Alexandrian

France
Spreekt Engels, Frans, Grieks, Russisch, Spaans
Gediplomeerd trainer sinds 2017

Ik heb het 30 jaar lang als orthodontist met adolescenten gedaan.

Het is een beetje mijn handelsmerk: de fundamenten leggen van wat mensen later gelukkig zal maken en wat hen hun hele leven zal vergezellen. Dit vervult mij met vreugde!

Het is daarom heel natuurlijk dat ik graag de basisbeginselen van communicatie aan anderen, en vooral aan jonge volwassenen, overdraag, waardoor ze gelukkig en bewust zullen worden in relaties. Ik ben noch een therapeut, noch een theoreticus, noch een aanhanger van deze of gene methode. Ik hou van praktische, eenvoudige en zo mogelijk universele middelen die direct zichtbaar resultaat opleveren en mensen autonoom maken.

Omdat ik niet per se van nature goed was in communicatie en de angsten van patiënten onder ogen moest zien, zocht ik al heel vroeg naar effectieve manieren om mezelf te helpen. Ik ben daarom een ​​expert in relaties en in het overwinnen van angsten met vriendelijkheid. Mijn eerste trainers zijn uiteraard echtgenoten, kinderen en collega’s. Zij zijn degenen die mij genoeg ondervroegen om te veranderen en vandaag de dag hechte, vervullende en rijke relaties te hebben.

Dit is een beetje wat ik overbreng: alles zit in het begin in jezelf, je moet gewoon jezelf worden. Het is de relatie met anderen die mij aan mezelf openbaart. Ik deel graag deze relationele hulpmiddelen, zoals Geweldloze Communicatie of Imago, die de levens van mensen veranderen. Het is voor mij belangrijk om dit te doen met een publiek dat er om financiële of geografische redenen geen toegang toe zou hebben. Al 5 jaar geef ik vrijwillige stages in Kenia, Portugal en Benin, of het nu in bedrijven is, voor koppels, alleenstaanden, wezen, gezinnen of gemeenschappen.

Ah, nog iets over mij: ik werk graag met jonge mensen omdat ze een ongelooflijke levensenergie hebben, wat ze leren meteen in de praktijk brengen, durven dromen en een ideaal nastreven. Hen zichzelf zien worden, bewuster en verbondener met anderen, en het unieke en onvervangbare geschenk van hun aanwezigheid aan de wereld zien brengen: dat is inspirerend!

De cursussen en trainingen die ik aanbied:

 • Relatie op het werk: gedijen, uw emotionele intelligentie vergroten, participatief leiderschap ontwikkelen, samen succes boeken via relaties
 • Ouderrelatie: Leer vriendelijkheid aan uw kinderen over te brengen en uw creatieve kracht te ontwikkelen als ouder die vrij is van angst
 • Romantische relatie (koppels): Leef de relatie die ik ambieer, weet diepgaand te communiceren, verrijk je seksualiteit, bouw samen op
 • Romantische relatie (singles): Hoe je je hart kunt openen en jezelf kunt bevrijden van het verleden, om een ​​krachtige relatie te kunnen beginnen en opbouwen

Primaire taal van de trainer

Je l’ai fait pendant 30 ans auprès d’adolescents en tant qu’orthodontiste.

C’est un peu ma marque de fabrique : mettre en place les fondements de ce qui va rendre les gens heureux ensuite et qui les accompagnera toute leur vie. Cela me remplit de joie ! C’est donc tout naturellement que, j’aime transmettre aux autres, et surtout aux jeunes adultes, les bases d’une communication qui les rendront heureux et conscients en relation.

Je ne suis ni une thérapeute ni une théoricienne ni une adepte de telle ou telle méthode. J’aime les moyens pratiques, simples et si possible universels qui donnent des résultats visibles de suite et qui rendent les personnes autonomes. N’étant pas forcément douée à la base en communication et ayant à faire face aux peurs des patients, j’ai cherché très tôt des moyens efficaces pour m’aider.

Je suis donc une experte en relation et en traversée des peurs dans la bienveillance.

Mes premiers formateurs sont bien sur conjoint, enfants et collaboratrices. Ce sont eux qui m’ont suffisamment remise en question pour que je change et vive aujourd’hui des relations proches épanouissantes et riches. C’est un peu ce que je transmets : tout est en soi au départ, il y a juste à devenir soi-même. C’est la relation avec l’autre qui me révèle à moi-même.

J’aime partager ces outils relationnels que sont la CNV ou Imago et qui changent la vie des gens. Il est important pour moi de le faire auprès de publics qui n’y auraient pas accès pour des raisons financières ou géographiques. Je donne bénévolement depuis 5 ans des stages au Kenya, au Portugal, au Bénin que ce soit en entreprise, pour des couples, des célibataires, des orphelins, des familles, des communautés.

Ah, autre chose sur moi :

J’adore travailler avec des publics jeunes parce qu’ils ont une énergie de vie incroyable, mettent de suite en pratique ce qu'ils apprennent, osent rêver et suivre un idéal. Les voir devenir eux-mêmes, plus conscients et en lien avec les autres, apporter le cadeau unique et irremplaçable de leur présence au monde : ça c’est inspirant ! Les stages et formations que je propose :

 • Relation au travail : S’épanouir, doper son intelligence émotionnelle, développer un leadership participatif, réussir ensemble grâce à la relation
 • Relation parentale : Apprendre à transmettre à vos enfants dans la bienveillance, et à développer votre pouvoir créateur de parent libéré des peurs
 • Relation amoureuse : couple : Vivre la relation à laquelle j’aspire, savoir communiquer en profondeur, enrichir votre sexualité, construire à deux
 • Relation amoureuse : célibataire : Comment ouvrir son coeur et se libérer du passé, pour pouvoir entamer et construire une relation puissante

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Conflictoplossing
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
Mijn hartstocht is dat het zuur is en dat het lang duurt en werkt in de tijd. / Mijn passie is om mensen te laten lachen en ervoor te zorgen dat het lang meegaat en blijft werken.

Neem contact op met Stella Alexandrië