Spring naar de hoofdinhoud
Sonja Nowakowski-portret

Sonja Nowakowski

Germany
Spreekt Engels, Nederlands, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2016

In 2009 las ik het boek van Marshall B. Rosenberg en was diep ontroerd, opgewonden, hoopvol en wenste met heel mijn hart dit soort communicatie te leren. In conflictsituaties was ik vaak gefrustreerd en hulpeloos om de zaken op te lossen zoals ik dat eigenlijk wilde.

Instrumenten van de handel

Ik wilde de tools leren en de fundamentele empathische houding internaliseren om anders met conflicten en mensen om te kunnen gaan. NVC-introductiecursussen, oefengroepen, jaarcursussen en verdiepingsseminars hielden mij de jaren daarna intensief bezig. Niet alleen veranderde mijn manier van denken, maar ik dacht ook na over en veranderde mijn overtuigingen en gedragspatronen waardoor ik me terugtrok in conflictsituaties in plaats van de discussie aan te gaan. Het zeggen van de woorden die ik wil zeggen, zonder beschuldigingen, zonder evaluaties en oordelen, opende nieuwe ruimtes voor mij en creëerde een nieuwe, verbindende kwaliteit van de relatie met de mensen om mij heen.

Tijdens deze leertijd werd mijn wens om als trainer geweldloze communicatie te onderwijzen en andere mensen daartoe te inspireren al vroeg duidelijk. Zo heb ik ervaren NVC-trainers bijgestaan, ben ik mijn eigen cursussen gaan aanbieden en heb ik samenwerkingspartners en geïnteresseerde deelnemers gevonden. Mensen enthousiast maken voor NVC motiveert mij altijd. Sinds 2017 werk ik zelfstandig als gecertificeerd trainer voor Geweldloze Communicatie (CNVC).

Begrip

De erkenning dat behoeften onze daden sturen en dat ik de verantwoordelijkheid kan nemen om in mijn behoeften te voorzien, was baanbrekend voor mij. Het dagelijks leven, zowel professioneel als privé, biedt altijd mogelijkheden om te leren. Zelf-empathie helpt mij hierbij, omdat het de sleutel is tot het herkennen van mijn eigen behoeften en het ontwikkelen van empathie voor anderen.

Mijn basishouding kenmerkt zich door respect en empathie richting deelnemers en cliënten. Ik heb een groot vertrouwen in de kracht en persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individu en werk met hart en humor. Waardering en mindfulness zijn voor mij essentiële vereisten in het werken met mensen.

Primaire taal van de trainer

2009 las ich das Buch von Marshall B. Rosenberg und war tief berührt, begeistert, hoffnungsvoll und wünschte mir von Herzen, diese Art der Kommunikation zu erlernen.  In Konfliktsituationen, war ich oft frustriert und hilflos, die Dinge so zu klären, wie ich es eigentlich gewollt hätte.

Handwerkszeug

Ich wollte das Handwerkszeug lernen und die empathische Grundhaltung verinnerlichen, um mit Konflikten und mit Menschen anders umgehen zu können. GFK-Einführungskurse, Übungsgruppen, Jahreskurse und Vertiefungsseminare beschäftigen mich intensiv in den folgenden Jahren. Nicht nur meine Art des Denkens änderte sich,  sondern ich reflektierte und veränderte meine Glaubenssätze und Verhaltensmuster, die mich in Konfliktsituationen eher den Rückzug antreten ließen,  als die Aussprache zu suchen. Die Worte aussprechen, die ich sagen möchte, ohne Vorwürfe, ohne Bewertungen und Urteile, eröffnete mir neue Räume und schaffte eine neue verbindende Beziehungsqualität mit den Menschen in meinem Umfeld.

In dieser Zeit des Lernens zeigte sich früh mein Wunsch, die Gewaltfreie Kommunikation als Trainerin zu vermitteln und auch andere Menschen dafür zu begeistern. So assistierte ich bei erfahrenen GFK-TrainerInnen, begann eigene Kurse anzubieten und fand Kooperationspartner und interessierte Teilnehmende. Menschen, für die GFK zu begeistern, motiviert mich immer wieder aufs Neue. Seit 2017 arbeite ich selbständig als zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation (CNVC).

Erkenntnis

Zu erkennen, dass Bedürfnisse der Motor unserer Handlungen sind und ich eigenverantwortlich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse sorgen kann, war bahnbrechend für mich. Der Alltag, beruflich wie privat, bietet immer wieder Möglichkeiten zu lernen. Dabei hilft mir die Selbstempathie, die als Schlüssel dafür dient, eigene Bedürfnisse zu erkennen und Empathie für andere zu entwickeln.

Meine Grundhaltung ist von Respekt und Empathie gegenüber den Teilnehmenden und Klienten geprägt. Ich habe großes Vertrauen in die Stärke und Eigenverantwortung jedes Einzelnen und arbeite mit Herz und Humor. Wertschätzung und Achtsamkeit sind für mich in der Arbeit mit Menschen wesentliche Voraussetzungen.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Algemeen
“Empathie is het grootste geschenk dat je iemand anders kunt geven.” Dr. Marshall B. Rosenberg

Neem contact op met Sonja Nowakowski