Spring naar de hoofdinhoud
Sandrine Lindron-portret

Sandrine Lindron

France
Spreekt Engels, Frans
Gediplomeerd trainer sinds 2019

Ik ontdekte Geweldloze Communicatie in mijn professionele context en zorgde ervoor dat ik harmonieuzere relaties kon ervaren met mijn collega's, maar ook met mijn persoonlijke omgeving. Het was eerst een ontdekking over mezelf, over de oorsprong van mijn reacties, en daarna kon ik beetje bij beetje meer perspectief, rust en vloeibaarheid ervaren in mijn relaties met anderen . Ze bracht mij naar

 • begrijp mijn reacties als ik geïrriteerd of boos ben, en stop met het beschuldigen
 • beweren wat ik wil, terwijl ik rekening houd met wat anderen willen
 • horen wat mijn gesprekspartners mij proberen te vertellen wat voor hen essentieel is, wanneer zij beoordelen wat ik doe of wanneer zij mij bekritiseren
 • verzoeken doen zonder zich te schamen
 • ontkom aan mijn eisen aan mezelf en aan anderen
 • een weigering met een gerust hart aanhoren, zelfs als mijn verzoek mij legitiem lijkt
 • wees op je gemak als je nee zegt, zonder angst voor mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van de relatie
 • En veel andere dingen….

Ik heb 10 jaar in de artistieke sector gewerkt als actrice en theaterworkshopbegeleider, daarna 20 jaar in het sociale veld. Ik gaf daar leiding aan een betaald team en vrijwilligersteams. Ook ondersteunde ik mensen die in precaire situaties en groepen leven. Tegenwoordig leid ik trainingen voor mensen met verschillende achtergronden, voor werknemers in bedrijven en instellingen, voor zelfstandigen en voor vrijwilligers in sociale of associatieve organisaties. Ik kan naar verschillende regio's reizen.

Daarnaast verzorg ik een basiscursus voor zorg- en ondersteunende beroepen (therapeuten, bemiddelaars, psychologen, zorgprofessionals, maatschappelijk werkers, vrijwilligers etc.)

Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is eraan bij te dragen dat iedereen zijn innerlijke vrede en lichtheid versterkt in zijn relaties met anderen (in zijn gezin en/of in zijn werkteam), maar ook in zijn relatie met zichzelf.
Iedereen ontwikkelt zijn vreugde over leven en de verschillende balansen in hun leven
degenen die dat willen creëren wederzijds luisteren en samenwerking in de collectieven waartoe ze behoren (familie, team van werk, associatieve structuur… enz…)

Ik hoop je te ontmoeten ! Lid van de CNV Coop, Opleidingsorganisatie Geweldloze Communicatie, datadocked, Qualiopi gecertificeerd, mijn opleiding komt in aanmerking voor de Bijscholing.

Primaire taal van de trainer

J’ai découvert la Communication NonViolente dans mon contexte professionnel et elle m’a permis de vivre des relations plus harmonieuses avec mes collègues, mais aussi avec mon entourage personnel. Cela a d’abord été une découverte sur moi-même, sur l’origine de mes réactions, puis petit à petit, j’ai pu vivre davantage de recul, de tranquillité et de fluidité dans mes relations avec les autres. Elle m’a amenée à

 • comprendre mes réactions quand je suis exaspérée ou en colère, et arrêter de faire des reproches
 • affirmer ce que je veux, tout en tenant compte de ce que veulent les autres
 • entendre ce que mes interlocuteurs cherchent à me dire d’essentiel pour eux, quand ils jugent ce que je fais ou quand ils me critiquent
 • faire des demandes sans être gênée
 • sortir de mes exigences vis à vis de moi et vis à vis des autres
 • entendre un refus avec tranquillité, même quand ma demande me parait légitime
 • être à l’aise de dire non, sans craindre d’éventuelles conséquences sur la qualité de la relation
 • et bien d’autres choses  ….

J’ai travaillé 10 ans dans le milieu artistique en tant que comédienne et animatrice d’ateliers théâtre, puis 20 ans dans le domaine social. J’y ai encadré une équipe salariée et des équipes bénévoles. J’ai également accompagné des personnes vivant des situations de précarité et des groupes.

Aujourd’hui, j’anime des formations pour des personnes venant d’horizons variés, pour des salariés en entreprise et en institution, pour des indépendant.e.s, et pour des bénévoles dans des organisations sociales ou associatives. Je peux me déplacer dans différentes régions.

J’anime également un cursus de base pour les métiers du soin et de l’accompagnement (thérapeutes, médiateurs, psychologues, professionnels de santé, travailleurs sociaux, bénévoles …)

Ce qui me tient le plus à cœur est de contribuer à ce que
 chacun.e renforce sa paix intérieure et la légèreté dans ses relations avec les autres (dans sa famille et/ou dans son équipe de travail) mais aussi dans la relation avec soi-même,
 chacun.e développe sa joie de vivre et les différents équilibres de sa vie
 ceux et celles qui le souhaitent créent de l’écoute mutuelle et de la coopération dans les collectifs auxquels ils.elles appartiennent (famille, équipe de travail, structure associative…etc…)

Au plaisir de vous rencontrer ! Membre de la Coop CNV, Organisme de Formation en Communication NonViolente, datadocké, certifié Qualiopi, mes formations sont éligibles à la Formation Professionnelle Continue.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Conflictoplossing
 • Algemeen
 • Gezondheid en genezing
 • Geest-lichaam-geest

Neem contact op met Sandrine Lindron