Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Sandrine Leroux

Sandrine Leroux

France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2021

Gedurende de eerste twintig jaar van mijn professionele leven heb ik als verkoopvertegenwoordiger en daarna als manager in een bedrijf gewerkt. In 2009 besloot ik een nieuwe richting aan mijn focus te geven door te investeren op het gebied van intrapersoonlijke en interpersoonlijke relaties. Ik probeerde de oorzaken van ongemak in bepaalde professionele relaties te begrijpen, in het bijzonder de blokkades die mensen ervan weerhielden goede relaties te hebben in de vorm van openheid, eerlijkheid en welwillendheid.

De ontdekking van NVC in verband met de coachopleiding en die van NVC-bemiddeling in de daaropvolgende acht jaar transformeerden mijn houding als manager, mijn relaties met mijn collega's en mijn persoonlijke relaties. Ik besefte dat ik de keuze had om anders te communiceren. Dat ik door kon gaan zoals voorheen of een nieuwsgierige en verbaasde ontdekkingsreiziger kon worden van wat er in mij en in de ander gebeurt… En mezelf openstelde om dat te uiten en ernaar te luisteren… Het kostte mij jaren, en alle mensen met wie ik was in relatie zag de verandering in het begin met angst, daarna met vreugde en dankbaarheid voor wat het mij in staat stelde hen te bieden, hen te laten leven, de VS te laten leven ...

Sinds 2009 loop ik door stages, assistentschappen, co-facilitatie, bijeenkomsten en proefnemingen, en het NVC is nooit ver weg. Ik geloof zelfs dat het met geweld door mijn aderen stroomt en mij vormt op basis van deugden die mij nauw aan het hart liggen en dat ik dankzij het proces kan leven (integriteit, loyaliteit aan mijn waarden, nederigheid, moed, vrijheid om te zijn, vriendelijkheid). Ik begin eindelijk (2021) te denken, zeg maar, dingen voor mij te doen in dienst van wat mij drijft en niet tegen anderen (in rebellie of onderwerping om geliefd te worden)!!! Wat een reis!

Tegenwoordig streef ik ernaar om NVC over te brengen door mijn ervaring in bedrijven met managers, in verenigingen met een publiek van mensen met een handicap, werklozen en zonder diploma, in het onderwijssysteem met animators, onderwijzers en ik heb het project om dit voort te zetten in de gevangenisomgeving van 2022 ...

Mijn houding als facilitator (die ik verkies boven de term trainer) heb ik kunnen versterken met vrijwillige initiaties voor diverse doelgroepen, oefengroepen die ik al 4/5 jaar leid, assistentschappen, co-activiteiten en bedrijfsevenementen. Ik verdiep me, ik leer door elke interactie en ik ontmoet graag mensen omdat ik van mensen houd en ik gedij in het contact met hen door hun ervaringen, hun verschillen, hun grenzen op dit moment te verwelkomen ... Ik hou ervan om samen te creëren met de mensen van het netwerk omdat het nog steeds een manier is om te verkennen, nieuwe bres te slaan, mezelf te verrijken en mijn inzichten te confronteren om uit mijn blinde gebieden en mijn achterhaalde overtuigingen te komen.

Geweldloze Communicatie vertegenwoordigt voor mij een pad van innerlijke zoektocht dat de relatie met de ander bevordert en tegelijkertijd zichzelf en de ander respecteert. Het is een holistische handeling die rekening houdt met alle dimensies van de mens. Daarom vind ik hem zo rijk en dit pad zal doorgaan tot mijn laatste ademtocht.

Dit is wat ik wil overbrengen, dit pad, deze mogelijke zoektocht naar jezelf, naar de ander, met respect voor het leven in ieder van ons.

Primaire taal van de trainer

Pendant les 20 premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé en entreprise en tant que commerciale puis manager. En 2009, je décide de donner une nouvelle orientation à ma carrière en investissant le domaine des relations intrapersonnelles et interpersonnelles. Je cherchais à comprendre les causes du mal-être dans certaines relations professionnelles. Et notamment les blocages qui empêchaient de vivre des relations dans l’ouverture, l’honnêteté et la bienveillance.

La découverte de la CNV associée à une formation de coach et de médiateure CNV sur les 8 années suivantes ont transformé ma posture de manager, mes relations avec mes collègues et mes relations personnelles. J'ai réalisé que j'avais le choix de communiquer autrement. Je pouvais continuer comme avant ou bien devenir une exploratrice curieuse et émerveillée de ce qui se passe chez moi et chez l’autre… Et de m’ouvrir à l’expression et à l’écoute sans peurs… Cela m’a pris des années et toutes les personnes avec qui j’étais en relation ont vu le changement avec crainte au début (ma fille notamment qui n’avait plus ses repères habituels, les collaborateurs qui se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés) puis avec joie et gratitude pour ce que cela me permettait de leur offrir, de leur faire vivre, de NOUS faire vivre…

J’aurais aimé partager cela dans mon entreprise et diffuser plus largement cette manière de se comporter les uns avec les autres mais la structure dans laquelle je travaillais depuis 17 ans n’était pas prête… J’ai donc fait le choix de quitter mon entreprise pour d’aller là où il y avait de l’élan à vivre cette préoccupation humaine au sein de l’entreprise.

Depuis 2009, je chemine au travers de stage, d’assistanats, de co-animations, de rencontres, d’épreuves et la CNV n’est jamais loin. Je crois même qu’à force elle coule dans mes veines et me façonne sur la base de vertus qui me tiennent à cœur et que grâce au processus je peux vivre (intégrité, fidélité à mes valeurs, humilité, courage, liberté d’être, bienveillance). Je commence enfin (2021) à penser, dire, faire les choses pour moi au service de ce qui m’anime et non contre les autres (en mode rébellion) ou pour être aimée (en mode soumission) !!! Quel parcours !

Aujourd’hui j’aspire à transmettre la CNV au travers de mon expérience dans les entreprises auprès de manager, dans des associations auprès d’un public de personnes en situation de handicap, sans emploi et sans diplôme, dans le système éducatif auprès d’animateurs, éducateurs et j’ai le projet de poursuivre cela dans le milieu carcéral à partir de 2022…

J’ai pu forger ma posture de facilitatrice (que je préfère au terme de formatrice) avec des initiations bénévoles auprès de public variés, des groupes de pratique que j’anime depuis 4/5 ans, des assistanats, des co-animations et des animations en entreprise. J’approfondis, j’apprends au travers de chaque interaction et j’aime la rencontre car j’aime les gens et je m’épanouis à leur contact par l’accueil de leurs vécus, de leurs différences, de leurs limites dans l’instant...

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Onderwijs
  • Sociale verandering

Neem contact op met Sandrine Leroux