Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Sabine Feuillet

Sabine Feuillet

France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2021

Geweldloze communicatie stelt mij in staat om te bewegen in de richting van wat voor mij zo belangrijk is: mezelf op een geweldloze manier laten gelden, van hart tot hart verbinden met anderen, en samen bedenken hoe ik kan leven en werken op een manier die iedereen tevreden stelt.

Al 28 jaar ondersteun ik adolescenten, volwassenen, gezinnen en professionals in sociale en medisch-sociale structuren, als gespecialiseerde opvoeder, maatschappelijk werker, hoofd van de onderwijsdienst, klinisch psycholoog en vergaderfacilitator.
analyse van de praktijk en supervisie. Ik geniet ervan om NVC te leven en te delen met mijn collega’s, zodat ze op andere manieren kunnen leven waar ze naar streven.

Ook in het bedrijfsleven kun je door het oefenen van het proces experimenteren met een andere manier van samenwerken, ongeacht je plek in de organisatie; en om moeilijke relationele situaties te gebruiken om iemands interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en/of de relatie te voeden.

Door mijn verhaal voel ik me gemakkelijk verbonden met mensen die in een omgeving leven waar ze geen gemakkelijke toegang hebben tot hulpbronnen, inclusief relationele veiligheid. Ik wil graag in contact komen met degenen die niet weten dat NVC bestaat, en degenen die denken dat ze er geen toegang toe hebben. Ik maak deel uit van een participatieve woongroep: de Pipistrelles de la Durance. In 2024 gaan wij eindelijk samenwonen in Mallemort!

Momenteel bied ik conferenties, workshops en trainingen aan over GC, en team- en individuele ondersteuning met GC, IR Relationship Intelligence en MOSAIC-therapie. Ik volg het pad van praktijkmensen in Individuele Begeleiding bij CNV (AHCNV). Ook ben ik opgeleid in het Relationele Intelligentiemodel en MOSAIC-therapie. Lid van de CNV Coop, Opleidingsorganisatie Geweldloze Communicatie, datadocked, Qualiopi gecertificeerd, mijn opleiding komt in aanmerking voor Permanente Beroepsopleiding.

Primaire taal van de trainer

La CNV me permet d'aller vers ce qui est tellement important pour moi : m'affirmer de manière non-violente, me relier de cœur à cœur avec les autres, et inventer ensemble comment vivre et travailler d'une manière qui satisfasse chacun.

Depuis 28 ans, j'accompagne des adolescents, des adultes, des familles et des professionnels dans des structures sociales et médico-sociales, en tant qu'éducatrice spécialisée, travailleur social, chef de service éducatif, psychologue clinicienne, et facilitatrice de réunion d'analyse de la pratique et supervision. J'ai plaisir à vivre et partager la CNV avec mes collègues pour leur donner d'autres moyens de vivre ce à quoi ils aspirent.

En entreprise aussi, la pratique du processus permet d'expérimenter une autre manière de coopérer, quelle que soit sa place dans l'organisation ; et d'utiliser les situations relationnelles difficiles pour faire évoluer son savoir-être et/ou nourrir la relation.

Par mon histoire, je me sens facilement en lien avec les personnes qui vivent dans des milieux où ils n'ont pas facilement accès aux ressources, y compris la sécurité relationnelle. J'ai à cœur d'aller vers ceux qui ne savent pas que la CNV existe, et ceux qui pensent ne pas pouvoir y accéder.

Je fais partie d'un groupe d'habitat participatif : les Pipistrelles de la Durance. Nous habiterons enfin ensemble à Mallemort en 2024 ! Actuellement, je propose:

  • des conférences, ateliers et formations à la CNV,
  • et des accompagnements d'équipe et d'individuels avec la CNV, l'Intelligence Relationnelle IR, et la thérapie MOSAIC.

Je chemine dans le parcours des praticiens en Accompagnement Individuel avec la CNV (AHCNV). Je suis également formée au modèle Intelligence Relationnelle et à la thérapie MOSAIC. Membre de la Coop CNV, Organisme de Formation en Communication NonViolente, datadocké, certifié Qualiopi, mes formations sont éligibles à la Formation Professionnelle Continue.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Sociale verandering

Neem contact op met Sabine Feuillet