Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Rolf Bänteli

Rolf Bänteli

Dr. sc. nat
Switzerland
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd trainer sinds 2013

Toen ik hoorde over Geweldloze Communicatie, veranderde het mijn leven! Vroeger stond ik versteld van de omvang van het geweld en het lijden op aarde. Ik vroeg me af waarom er zoveel geweld is. Door Geweldloze Communicatie (NVC) begreep ik dat geweld een wanhopige poging is om opgelopen psychische verwondingen aan te pakken. Maar geweld als strategie leidt niet tot verlichting, maar eerder tot meer lijden. Verlichting en genezing van onze verwondingen komt door verzoening met onze tegenhangers en met onszelf. Verzoening vindt plaats als we begrepen worden, als er empathisch en met een open hart naar ons geluisterd wordt.

Door Geweldloze Communicatie heb ik geleerd empathisch te luisteren en mij helder en geweldloos uit te drukken. De genezende kracht en opluchting die ik in mijn leven ervaar, motiveert mij om door mijn werk met geweldloze communicatie bij te dragen aan verbinding en verzoening.

 • Studie van de scheikunde (1983-1988)
 • Diploma onderwijzeres middelbaar onderwijs (1989)
 • Chemicus in farmaceutisch onderzoek (1994-2009)
 • Craniosacraaltherapeut CranioSuisse® (2007)
 • Procesondersteuning voor lichaamstherapeuten (2006-2007)
 • Geweldloos Communiceren met Marshall Rosenberg en diverse gecertificeerde NVC-trainers (sinds 2006)
 • Somatisch ervaren (therapeutisch werken met trauma) volgens Peter Levine (2009-2011)
 • Webdesign (sinds 2009)
 • Bijscholing in hypnosystemisch werk bij Gunther Schmidt (2014, 2015)
 • Mediationopleiding bij IEF (2015-2016)
 • Opleiding relatietherapie bij het Instituut voor Ecologisch-Systemische Therapie (sinds 2017)

Primaire taal van de trainer

Als ich die Gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, hat dies mein Leben verändert! Früher stand ich dem Ausmass von Gewalt und Leid auf der Erde immer wieder fassungslos gegenüber. Ich hatte mich gefragt, warum es so viel Gewalt gibt. Durch die GFK habe ich verstanden, dass Gewalt der verzweifelte Versuch ist, mit erlittenen seelischen Verletzungen umzugehen. Aber Gewalt als Strategie führt nicht zu Linderung, sondern zu mehr Leid. Linderung und Heilung unserer Verletzungen entsteht durch Versöhnung mit unserem Gegenüber sowie mit uns selbst. Versöhnung entsteht dann, wenn wir verstanden werden, wenn man uns empathisch und mit offenem Herzen zuhört.

Durch die GFK habe ich gelernt, empathisch zuzuhören und mich klar und gewaltfrei auszudrücken. Die heilende Kraft und die Erleichterung, die ich dadurch in meinem Leben erlebe, motiviert mich durch meine Arbeit mit der Gewaltfreien Kommunikation zu Verbindung und Versöhnung beizutragen.

 • Chemiestudium (1983–1988)
 • Mittelschul­lehrer­diplom (1989)
 • Chemiker in der Pharmaforschung (1994–2009)
 • Craniosacral Therapeut CranioSuisse® (2007) www.rolfbaenteli.ch
 • Prozessbegleitung für Körpertherapeuten (2006–2007)
 • Gewaltfreie Kommunikation bei Marshall Rosenberg und verschiedenen zertifizierten GFK-Trainern (seit 2006) CNVC-Eintrag
 • Somatic experiencing (therapeutische Arbeit mit Trauma) nach Peter Levine (2009–2011)
 • Webdesign (seit 2009) www.rolf-design.ch
 • Weiterbildung in Hypnosystemischer Arbeit bei Gunther Schmidt (2014, 2015)
 • Mediationsausbildung am IEF (2015-2016)
 • Paartherapieausbildung am Institut für Ökologisch-systemische Therapie (seit 2017)

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Conflictoplossing
 • Algemeen
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
Ik leer je Geweldloze Communicatie volgens Marshall Rosenberg en ondersteun je bij het vreedzamer maken van je relaties en het zodanig oplossen van conflicten dat rekening wordt gehouden met de zorgen van alle betrokkenen. / Als de gewaltvrije communicatie met Marshall Rosenberg en Unterstütze je ziet, kun je een beeld krijgen van gestalten en konflikten zodat je los kunt laten, dat de Anliegen aller Beteiligten zullen worden bekeken.

Neem contact op met Rolf Bänteli