Spring naar de hoofdinhoud
Portret van Nayoma de Haen

Nayoma de Haen

Achtsame communicatie en zielsvaardigheden / Mindful communicatie en zielsvaardigheden
Germany
Spreekt Engels, Duits
Gediplomeerd Trainer sinds 2015

In de loop van ruim 25 jaar professionele ervaring is een rijk amalgaam ontstaan ​​uit een veelheid aan inspiraties, inzichten en ervaringen. De afgelopen jaren heb ik mij vooral laten inspireren door de volgende onderwerpen:

 • Geweldloze Communicatie : Geweldloze Communicatie is volgens Marshall B. Rosenberg een uiterst effectieve manier om verbonden te blijven met jezelf en anderen, zelfs in conflictsituaties.
 • Mindfulness : Mindful leven betekent dat je je voortdurend richt op je eigen ervaringen met nieuwsgierigheid, openheid, acceptatie en welwillendheid.
 • Beeldspraak : De universele taal van innerlijke beelden werkt op alle gebieden van het leven, van de omgang met ons lichaam tot interne psychologische processen en sociale interactie.

Ik ben enthousiast over alles wat ertoe bijdraagt ​​dat deze wereld voor toekomstige generaties de moeite waard is om in te leven. Een essentiële basis hiervoor is naar mijn mening een compassievolle benadering van onszelf, van onze medemensen en van de natuur. Geweldloze communicatie Voor mij is Marshall Rosenberg een briljante brug tussen het omgaan met de interpersoonlijke valkuilen van het dagelijks leven en een diepgaande ontmoeting met wat ons diep van binnen bij elkaar houdt. Het is de praktische implementatie van mindfulness en naastenliefde in het dagelijks leven. Een deel van mijn trainingen en opleidingen omvatten:

 • NARM Practitioner (in opleiding)
 • Bemiddeling in de arbeidswereld (akdemie, Bremen)
 • Holacracy Practitioner (dwergen + reuzen, Wenen)
 • Design Thinking (Dark Horse, Berlijn)
 • Moderatie van ronde tafels (Breuninger Foundation, Stuttgart)Systemische consensus (Konsenslotsen, Berlijn)
 • Toestemmingsmoderatie (Rüther, Wenen)
 • Dynamische facilitatie (Jim Rough)
 • Organisatieontwikkeling (socius, Berlijn)
 • Beeldspraak (C. Shainberg, School of Images, NY)
 • Stemdialoog (Ana Barner)
 • Mindfulness retraites (met Thich Nath Hanh en anderen)
 • Geweldloze communicatie (volgens en door Marshall B. Rosenberg en anderen)
 • Constellatiewerk (volgens Hellinger en C. Sombathy-Kraus)
 • Systemische coaching (Meta-Forum, Berlijn)
 • Dipl.-Ing. Landschapsplanning (TU Berlijn)

Primaire taal van de trainer

Im Laufe von über 25 Jahren Berufserfahrung entsteht aus einer Vielzahl von Inspirationen, Erkenntnissen und Erfahrungen ein reichhaltiges Amalgam. In den letzten Jahren inspirieren mich besonders die Themen:

 • Gewaltfreie Kommunikation: Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ist ein äußerst wirklungsvoller Weg, auch in Konfliktsituationen mit sich selbst und anderen in Verbindung zu bleiben.
 • Achtsamkeit: Achtsam zu leben bedeutet, sich der eigenen Erfahrung immer wieder mit Neugier, Offenheit, Akzeptanz und Wohlwollen zuzuwenden.
 • Imagery: Die universelle Sprache der inneren Bilder wirkt in allen Lebensbereichen, vom Umgang mit unserem Körper über innerpsychische Prozesse bis hin zum sozialen Miteinander.

Mich begeistert alles, was dazu beiträgt, diese Welt auch für die nächsten Generationen zu einem lebenswerten Ort zu machen. Eine wesentliche Grundlage dafür ist aus meiner Sicht ein mitfühlender Umgang mit sich selbst, mit unseren Mitmenschen und mit der Natur. Die Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ist für mich dabei ein genialer Brückenschlag zwischen der Bewältigung der zwischenmenschlichen Tücken des Alltags und tiefer Begegnung mit dem, was uns im Innersten zusammenhält. Sie ist die praktische Umsetzung von Achtsamkeit und Nächstenliebe im Alltag.

Aus- und Fortbildungen:

 • NARM Practitioner (in Ausbildung)
 • Mediation in der Arbeitswelt (a.k.demie, Bremen)
 • Holacracy Practitioner (dwarfs + Giants, Wien)
 • Design Thinking (Dark Horse, Berlin)
 • Moderation Runder Tische (Breuninger Stiftung, Stuttgart)
 • Systemisches Konsensieren (Konsenslotsen, Berlin)
 • Konsent-Moderation (Rüther, Wien)
 • Dynamic Facilitation (Jim Rough)
 • Organisationsentwicklung (socius, Berlin)
 • Imagery (C. Shainberg, School of Images, N.Y.)
 • Voice Dialogue (Ana Barner)
 • Achtsamkeits-Retreats (bei Thich Nath Hanh und Anderen)
 • Gewaltfreie Kommunikation (nach und bei Marshall B. Rosenberg und anderen)
 • Aufstellungsarbeit (nach Hellinger und C. Sombathy-Kraus)
 • Systemisches Coaching (Meta-Forum, Berlin)
 • Dipl.-Ing. Landschaftsplanung (TU Berlin)

 

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

 • Bedrijf
 • Conflictoplossing
 • Counseling & Coaching
 • Onderwijs
 • Geest-lichaam-geest
 • Ouderschap en gezin
Er zijn vele wegen, maar het doel is één. ~ Rumi

Neem contact op met Nayoma de Haen