Spring naar de hoofdinhoud
Muriel Gorius-portret

Muriel Gorius

France
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2021

Met mijn gevoeligheid als actrice vertrouw ik op het lichaam, op acteren om Geweldloze Communicatie over te brengen als een ontmoeting van tederheid met zichzelf en anderen. Deze benadering doorkruist meerdere sociaal-culturele herkomsten; geeft het lichaam een ​​keuzeplaats in de organische integratie en ondersteunt de maatschappelijke visie van M. Rosenberg. Mijn reis: een kindertijd in het hart van ‘gewoon onderwijsgeweld’; een mysterieuze LEVENSkracht die de goede hoop blijft volgen op zoek naar een vruchtbaar land waar de bloemen van respect voor verschillen en vriendelijkheid groeien.

Faculteit Geschiedenis; het Conservatorium van Parijs. 20 jaar theater, creatie, emoties, levendige interactie met divers publiek. De overdracht van theater in associatie. Straatklusjes om de koelkast van de kunstenaar te vullen (serveerster, zaalwachter, ambachtelijke bloemist). Een ineenstorting in 2012; yoga, Qi gong, meditatie, therapie komen mijn leven binnen en de kunst van het accepteren van mijn kwetsbaarheid en mijn menselijke grenzen. In 2014 ontmoette ik de CNV en de onomkeerbare schok van het blootleggen van een echt, realistisch en concreet ‘Hoe’ gecombineerd met mijn idealistische ‘Waarvoor’.

Vandaag deel ik de waarden van de CNV via het Théâtre du fil de la vie, (shows, participatief theater ); via conferenties, trainingen en ouderworkshops van Déclic CNV Education Ik hoop dat mijn enthousiasme, mijn smaak voor leren, mijn creativiteit en mijn 56 jaar reizen op onze prachtige blauwe planeet van liefde u de knowhow en een beetje kennis zullen kunnen bieden die nodig zijn voor elke overdracht. Tot vreugde van de ontmoeting.

Primaire taal van de trainer

Avec ma sensibilité de comédienne, je m’appuie sur le corps, sur le jeu pour transmettre la CNV comme une rencontre de tendresse avec soi et les autres. Cette approche croise des origines socio-culturelles multiples ; donne au corps une place de choix dans une intégration organique et soutient la vision sociétale de M Rosenberg.

Mon parcours : Une enfance au cœur de « violences éducatives ordinaires » ; une mystérieuse force de VIE qui garde son cap de bonne espérance à la recherche d’une terre fertile où poussent les fleurs du respect des différences et de la bienveillance. La fac d’Histoire ; le Conservatoire de Paris. 20 ans de théâtre, de création, d’émotions, d’une interaction vivante avec divers publics. La transmission du théâtre en association. Les métiers de la rue pour remplir le frigo de l’artiste (serveuse, ouvreuse, fleuriste artisan)

Un effondrement en 2012 ; le yoga, le Qi gong, la méditation, la thérapie entrent dans ma vie et l’art d’accepter ma vulnérabilité et mes limites humaines. En 2014, je rencontre la CNV et le choc irréversible de dénicher un vrai « Comment » réaliste et concret allié à mes « Pour Quoi » d’idéaliste.

Aujourd’hui, je partage les valeurs de la CNV via le Théâtre du fil de la vie, (spectacles, théâtre participatif; via des conférences, des formations, les ateliers de parents de Déclic CNV Education. J’espère que mon enthousiasme, mon goût d’apprendre, ma créativité et mes 56 ans de bourlingue sur notre belle planète bleue d’amour, sauront vous offrir le savoir-faire et un peu du savoir être nécessaires à toute transmission. A la joie de la rencontre.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Geest-lichaam-geest
  • Sociale verandering

Neem contact op met Muriel Gorius