Spring naar de hoofdinhoud
Monica Dunn-portret

Monica Dunn

Médiatrice accréditée (UdeS/IMAQ – IAMC)
Canada
Spreekt Frans
Gecertificeerd trainer sinds 2023

Monica heeft een aanzienlijk deel van haar professionele leven gewijd aan het bevorderen van de dialoog tussen individuen. Zijn interesse in sociale verandering bracht hem ertoe een sociologieopleiding te volgen, te werken op het gebied van internationale samenwerking en zich uiteindelijk tot de gemeenschapsomgeving te wenden.

Bijna 15 jaar lang heeft ze gewerkt in intersectoraal overleg, waarvan 5 jaar als directeur van de Table de Concertation en Violence Conjugale de Montréal (TCVCM). Gedreven door de wens om haar twee neurodivergente kinderen beter te begrijpen, te verwelkomen en te ondersteunen om hun volledige potentieel te bereiken, ontdekte Monica in 2015 NVC. Na het voltooien van haar gehele opleiding is zij sinds 2021 werkzaam als trainer bij Spiralis.

Tegelijkertijd verwierf Monica de accreditatie als mediator van het IMAQ en doceert ze de cursus Managing Emotions in Dispute Resolution aan de Universiteit van Sherbrooke. Door de jaren heen heeft ze expertise ontwikkeld in het faciliteren van gezamenlijke besluitvorming, dankzij haar Convergent Facilitation-training gegeven door Miki Kashtan. Monica is ook getraind in Unifying Leadership met Dynamo en is geïnteresseerd in de benaderingen van Theory U, Sociocracy en lerende organisaties van Peter Senge.

Monica's persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een verankering, een kalmte en een stille kracht die elk van zijn interventies doordrenkt. In haar onderwijs en ondersteuning brengt Monica de essentie van Geweldloze Communicatie over en haar diepe begrip van de waarden die door Marshall Rosenberg zijn overgedragen. Ze wil graag ruimtes voor dialoog creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt, ondanks meningsverschillen. Haar talent voor het geven van constructieve feedback is een echt geschenk voor anderen.

Primaire taal van de trainer

Monica a consacré une partie importante de sa vie professionnelle à favoriser le dialogue entre les individus. Son intérêt pour le changement social l'a amené à se former en sociologie, à travailler dans le domaine de la coopération internationale pour finalement se tourner vers le milieu communautaire.

Pendant près de 15 ans, elle a œuvré au sein de concertations intersectorielles, dont 5 ans en tant que directrice de la Table de Concertation en Violence Conjugale de Montréal (TCVCM). Animée par le désir de mieux comprendre, accueillir et accompagner ses deux enfants neurodivergents à s’épanouir dans leur plein potentiel, Monica découvre la CNV en 2015. Après avoir complété tout son parcours de formation, elle s’investit comme formatrice chez Spiralis depuis 2021 et obtient sa certification du CNVC au printemps 2023.

Parallèlement, Monica a acquis l’accréditation de médiatrice auprès de l'IMAQ et enseigne le cours Gestion des émotions en règlement des différends à l'Université de Sherbrooke. Au fil des ans, elle a développé une expertise dans la facilitation de la prise de décisions collaboratives, grâce à sa formation en Convergent Facilitation dispensée par Miki Kashtan. Monica est également formée en Leadership rassembleur avec Dynamo et s’intéresse aux approches de la Théorie U, de la sociocratie et des organisations apprenantes de Peter Senge.

Sa personnalité est caractérisée par un ancrage, un calme et une force tranquille qui imprègnent chacune de ses interventions. Dans son enseignement et son accompagnement, Monica transmet l'essence même de la CNV et sa compréhension profonde des valeurs transmises par Marshall Rosenberg. Elle est soucieuse de créer des espaces de dialogue où chacun.e se sent écouté.e et respecté.e, malgré les différences d'opinions. Son talent pour offrir du feedback constructif est un véritable cadeau pour les autres.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Bedrijf
  • Conflictoplossing
  • Counseling & Coaching
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering

Neem contact op met Monica Dunn