Spring naar de hoofdinhoud
Miguel Garcia Paterna-portret

Miguel Garcia Paterna

Licenciado en Filología Hispánica. Profesor de Secundaria y Bachillerato.
Spain
Spreekt Spaans
Gecertificeerd trainer sinds 2023

Geweldloze Communicatie (NVC) kwam in 2012 in mijn leven op aanraden van een vriend. In mijn voortdurende zoektocht om verbinding te maken met mijn essentie en te groeien, was de impact ervan zo krachtig dat ik niet wilde dat deze zich van mij zou scheiden. Dus begon ik een opleiding te volgen. Aanvankelijk was mijn motivatie om de communicatie met anderen te verbeteren, vooral binnen mijn gezin: mijn twee zoons en dochter. In het derde jaar van de opleiding merkte ik dat ik niet alleen mij op dat vlak hielp, maar ook leerde mezelf met liefde te zien en te behandelen, en daarmee ook anderen. Het was een substantiële verandering die mij inspireerde om het te delen vanwege de enorme voordelen die het mij had opgeleverd.

Sindsdien, vanaf dat jaar, ben ik begonnen met het faciliteren van groepen, meestal met mijn partner en soms alleen, en dit toe te passen in het instituut waar ik werk. Elk jaar breidde ik mijn facilitatorrollen uit: privégroepen, onderwijsgemeenschappen (scholen, instituten, universiteiten), sociale collectieven en meer.

Tegenwoordig concentreert mijn rol als facilitator zich op twee aspecten: het blijven internaliseren van de tool voor een completere integratie en het waar mogelijk verspreiden van de nalatenschap van M. Rosenberg.

Uiteraard ben ik vanwege mijn beroep gepassioneerd en nauw betrokken bij het onderwijsveld. Ik beschouw het als een geschenk en een voorrecht, waarbij ik ernaar streef subtiele sporen achter te laten voor elk lid van de onderwijsgemeenschap (studenten, moeders, vaders, leraren) die leiden tot bevredigende relaties met zichzelf en met degenen met wie ze omgaan. Ook de groepen gericht op innerlijk werk die ik samen met mijn partner al ruim acht jaar faciliteer, zijn voor mij een bron van leven en leren. Het geeft mij veel hoop om te zien hoe mensen die ik begeleid aspecten van Geweldloze Communicatie toepassen en veranderingen ervaren die hen helpen groeien en aspecten van hun leven verbeteren. Dit motiveert mij om open en enthousiast te blijven over het verspreiden van Geweldloze Communicatie in welk ander domein dan ook.

Het is mijn ambitie dat mensen NVC in mij weerspiegeld zien, en ik stel mezelf graag voor als een boer met een eindeloze zak NVC-zaden met een klein gaatje waar ze uit druppelen."

Het is een prachtig bewijs van de impact die Geweldloze Communicatie op je leven heeft gehad en van je toewijding om de voordelen ervan met anderen te delen!

Primaire taal van de trainer

 La CNV apareció en mi vida en 2012 tras la recomendación de una amiga. En mi continua búsqueda de conectar con mi esencia, de crecer, supuso un impacto tan potente que ya no quise que se separara de mí. Así que, empecé a recibir formación. Al principio me movía el mejorar la comunicación con las demás personas, sobre todo en el ámbito familiar, con mis dos hijos y mi hija. En el tercer año de formación, noté que, aparte de ayudarme en ese aspecto, aprendí a verme y tratarme desde el amor y, como consecuencia, también a las demás personas. Fue un cambio sustancial que me impulsó a quererlo compartir por el enorme beneficio que me había aportado.

Por eso, desde ese año, empecé, junto a mi pareja generalmente y, a veces, solo, a facilitar grupos y a aplicarla en el instituto donde trabajo. Cada año fui ampliando mis ámbitos como facilitador: grupos particulares; comunidades educativas (colegios, institutos, universidades); colectivos sociales; etc.

A día de hoy, mi labor como facilitador está centrada en dos aspectos: por un lado, seguir interiorizando la herramienta para acercarme a una integración cada más plena; y, por otro, difundir el legado de M. Rosenberg en cualquier lugar donde me sea posible.

Por supuesto, por mi profesión, me apasiona y estoy volcado en el ámbito educativo. Lo vivo como un regalo y un privilegio e intento ir dejando pequeñas pistas en cada miembro de la comunidad educativa (alumnado, madres, padres, profesorado) que les lleven a una relación satisfactoria con ellos/as mismos/as y con las personas con las que interactúan. También son para mí una fuente de vida y aprendizaje los grupos de trabajo interior que llevo cofacilitando junto a mi pareja desde hace más de ocho años. El ver que personas a las que facilito aplican aspectos de la CNV y experimentan cambios que les ayudan a crecer y a mejorar aspectos de su vida me da muchas esperanzas. Y esto me anima a estar abierto e ilusionado por esparcir la CNV en cualquier otro ámbito.

Mi aspiración es que las personas vean reflejada la CNV en mí y me gusta imaginarme como un agricultor que lleva un saco de semillas de CNV inacabable con un agujerito por donde se le van cayendo.

Deel deze pagina:

TRAININGSFOCUS:

  • Conflictoplossing
  • Onderwijs
  • Geest-lichaam-geest
  • Ouderschap en gezin
  • Sociale verandering
Leef de CNV als een spiegel voor de Vida en doe wat een bestaand en voorkomend gevolg is van het corazón, geniet van de gewoonte van vertrouwen en het openen van de deur naar een andere situatie.

Neem contact op met Miguel Garcia Paterna